Sievietes Pāvila vēstulēs

20. Feb, 2018

Visi ir viens Kristū

Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem 3:26-29

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 3:10-11


Misionāre Priskilla un vīrs Akvila

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:3
Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 16:19
Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:19


Diakones

Diakone un draudzes vadītāja Foiba

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:1-3,6,12

Diakonu īpašības

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:8-12


Apustuļiem pielīdzināma – Jūnija

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:7


Atraitnes

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:3-16

1Tim 5:3–16 ekseģēze. Ilze Stikāne


Presbiteres

Apustuļa Pāvila vēstule Titam 2:3-5

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:3-5


Pūlējušās tā Kunga labā

Marija

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:6

Trifains un Trifoza

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:12

Persida

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:12


Sievām jācieš klusu

Apustuļa Pāvila 1.vēstule korintiešiem 14:26-40


Subordinācija pamatota radīšanas kārtībā


Jauns radījums Kristū

Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:14-20

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 3:1-15

Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem 6:12-18

Apustuļa Pāvila vēstule efeziešiem 4:21-25


Pāvils ārpus kanoniskajā literatūrā