Jēzus un sievietes JD

20. Feb, 2019

Jēzus un sievietes evaņģēlijos Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēliji

Marija no Nācaretes

Ieņemšana

Mateja evaņģēlijs 1:18-25
Lūkas evaņģēlijs 1:26-38, 46-55

Dzemdības

Mateja evaņģēlijs 2:11
Lūkas evaņģēlijs 2:5-7, 19, 34-35, 50-51

Kalpošana

Mateja evaņģēlijs 12:46-50
Lūkas evaņģēlijs 8:19-21
Marka evaņģēlijs 3:31-35; 6:1-4
Jāņa evaņģēlijs 2:1-5

Pie krusta

Jāņa evaņģēlijs 19:25-27


Samariete pie akas

Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa

Marija un Marta

Lūkas evaņģēlijs 10:38-42

Jāņa evaņģēlijs 11:1-2,5, 19-33, 39-42
Jāņa evaņģēlijs 12:1-8


Sievietes un laulības

Mateja evaņģēlijs 5:27-32
Mateja evaņģēlijs 19:1-9
Mateja evaņģēlijs 22:23-33

Marka evaņģēlijs 10:10-12


Apžēlotās grēcinieces

Lūkas evaņģēlijs 7:36-50

Jāņa evaņģēlijs  8:3-11


Dziedinātas sievietes

Sīmaņa sievas māte

Mateja evaņģēlijs 8:14-15
Lūkas evaņģēlijs 4:38-39

Sieva ar asiņošanu

Lūkas evaņģēlijs 8:43- 48
Mateja evaņģēlijs 9:20-22
Marka evaņģēlijs.5:25-34

Slimās meitas māte

Mateja evaņģēlijs 15:21-28
Marka evaņģēlijs 7:25-30

Atraitne no Naines

Lūkas evaņģēlijs 7:11-17

Savilktā sieva

Lūkas evaņģēlijs 13:10-17


Sievietes kā labie piemēri

Līdzība par pazaudēto grasi

Lūkas evaņģēlijs 7:37-50

Līdzība par atraitni un tiesnesi

Lūkas evaņģēlijs18:1-5

Līdzība par mīklu

Mateja evaņģēlijs 13:33

Atraitne, kas ziedo

Lūkas evaņģēlijs 21:1-4
Marka evaņģēlijs 12:42-44

Sieviete mazgā Jēzum kājas

Lūkas evaņģēlijs 15:8-10


Sievietes Jēzus mācekles no Galilejas

Lūkas evaņģēlijs 8:1-3

Lūkas evaņģēlijs 10:1:-20

Lūkas evaņģēlijs 23:47
Mateja evaņģēlijs 27:55

Lūkas evaņģēlijs 23:27-31


Marija Magdalēna

Lūkas evaņģēlijs 8:2
Lūkas evaņģēlijs 24:10

Marka evaņģēlijs 15:40, 47
Marka evaņģēlijs 16:1 -11

Mateja evaņģēlijs 27:56, 61
Mateja evaņģēlijs 28:1, 9-10

Jāņa evaņģēlijs 19:25
Jāņa evaņģēlijs 20: 1-2, 11-18


Citas sievietes

Johanna

Lūkas evaņģēlijs 8:3
Lūkas evaņģēlijs 24:10

Zuzanna

Lūkas evaņģēlijs 8:3

Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte

Marka evaņģēlijs 15:40, 47
Mateja evaņģēlijs 27:56
Mateja evaņģēlijs 27:61, 28:1?

Salome

Marka evaņģēlijs 15:40
Marka evaņģēlijs 16:1

Cebadeja dēlu māte

Mateja evaņģēlijs 27:56

Marija, Jēkaba māte

Lūkas evaņģēlijs 24:10
Mateja evaņģēlijs 27:61, 28:1?

Jēzus mātes Marijas māsa

Jāņa evaņģēlijs 19:25

Marija, Klopas sieva

Jāņa evaņģēlijs 19:25
Mateja evaņģēlijs 27:61; 28:1?

Daudzas citas

Lūkas evaņģēlijs 8:3


Tikai 12 apustuļi vīrieši seko Jēzum

Mateja evaņģēlijs 10:1-33
Mateja evaņģēlijs 19:28-30
Mateja evaņģēlijs 20:17
Mateja evaņģēlijs 26:14
Mateja evaņģēlijs 26:47

Marka evaņģēlijs 6:7-13
Marka evaņģēlijs 9: 35-50
Marka evaņģēlijs 10:32-34
Marka evaņģēlijs 11:11
Marka evaņģēlijs 14:10, 17, 47

Lūkas evaņģēlijs 6:13-16
Lūkas evaņģēlijs 8:1-3
Lūkas evaņģēlijs 9:1-6
Lūkas evaņģēlijs 18:28-34
Lūkas evaņģēlijs 22:3; 22:24-34

Jēzus sūta pasaulē tikai 12 apustuļus vīriešus 

Mateja evaņģēlijs 28:10-20

Marka evaņģēlijs 16: 14-20

Lūkas evaņģēlijs 24: 51-53

Jāņa evaņģēlijs 20:19-23