Galerijas

Jonas kopiena Skotijā

Jonas kopiena Skotijā

Urzula Glīneke (Ursula Glienecke) - Jonas kopienas brīvprātīgā, LU Teoloģijas fakultātes absolvente, tēlniece

20 gadu ordinācijas jubileja G. Puidzai, I. Larsen un D. Skudiņai

20 gadu ordinācijas jubileja G. Puidzai, I. Larsen un D. Skudiņai

Garīdznieku kopbilde. Ordinācijas dievaklpojums notika 2000. gada 18. jūnijā latviešu centrā No kreisās - prāvests Uldis Cepure (1935-2005), arhibīskaps emeritus Elmārs E. Rozītis, prāveste Lauma Zušēvica. Pirmajā rindā - Gundega Puidza, Ilze Larsen, Dace Skudiņa.No...