Jaunumi

Sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos

Sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos

Mīļie draugi, Kristus ir augšāmcēlies! Allelujā! Kristus augšāmcelšanās svētkos piedzīvojam cerības atdzimšanu un lielu prieku, un varam apliecināt kopā ar Mariju Magdalēnu: “Es esmu redzējusi Kungu!” Lai Jēzus uzvara pār nāvi piepilda jūsu sirdis ar atjaunotu ticību...

Klusā nedēļa

Klusā nedēļa

Kur Tu, lasītāj, šobrīd atrodies? Vai esi kādā pilsētā, kur visapkārt ļaudis, satiksmes rūkoņa un taurēšana, sarunas – sirsnīgas vai asas, neredzamu darbību skaņas – metāls sit uz metāla, kāds ko urbj, tramvajs aizklab? Vai šīs skaņas Tev traucē dzirdēt Dieva balsi?...

Marta un Marija

Marta un Marija

Anna Vaita. Kontekstuāli hermeneitiska eseja par nenovērtēto un neapmaksāto mājsaimniecības darbu Lūkas ev. 10:38-42 gaismā.

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā. Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos. Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā

Ziedojumi mājaslapai

LATVIJAS LUTERĀŅU SIEVIEŠU TEOLOĢU APVIENĪBA
Reģistrācijas nr – 40008011835
Banka – AS Swedbank
SWIFT kods – HABALV22
Konts- LV68HABA0551012645944