Jaunumi

Klajā nākusi Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmata “Mācītāja Vakardiena”

Klajā nākusi Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmata “Mācītāja Vakardiena”

Klajā nākusi mācītājas, bīskapes emeritas Lielbritānijas luterāņu baznīcā Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmata “Mācītāja Vakardiena”. 2022. gada 8. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība aicina uz grāmatas atvēršanas svētkiem Rīgā, Sv. Pestītāja...

8. jūnijā notiks Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmatas atklāšana

8. jūnijā notiks Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmatas atklāšana

8. jūnijā 18:00 Sv. Pestītāja baznīcā Anglikāņu ielā 2 notiks LLSTA biedres Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmatas "Mācītāja Vakardiena" atklāšana. Visi mīļi gaidīti! Grāmata tapusi, atminoties par visiem, kas veidoja latviešu trimdas 'burbuli', ārpus Latvijas latviešu...

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā. Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos. Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā

Ziedojumi mājaslapai

LATVIJAS LUTERĀŅU SIEVIEŠU TEOLOĢU APVIENĪBA
Reģistrācijas nr – 40008011835
Banka – AS Swedbank
SWIFT kods – HABALV22
Konts- LV68HABA0551012645944