Jaunumi

Pasaules Luterāņu Federāciju vadīs sieviete mācītāja no Igaunijas

Pasaules Luterāņu Federāciju vadīs sieviete mācītāja no Igaunijas

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) apsveic tās jauno ģenerālsekretāri mācītāju Anne Burghardt no Igaunijas evaņģēliski luteriskās baznīcas. Ar 2021. gada 1.novembri, Visu svēto dienu, Anne Burghardt uzsāk darbu PLF ģenerālā sekretāra amatā. Viņa ir pirmā sieviete, kā...

LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica ievēlēta atkārtoti

LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica ievēlēta atkārtoti

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība priecājas par LELBP arhibīskapes Laumas Zušēvicas atkārtotu ievēlēšanu amatā! Pievienojamies plašākai Latvijas luterāņu saimei pasaulē un novēlam arhibīskapei Laumai Zušēvicai Dieva vadību un svētību viņas kalpošanā!...

Dievlīdzībā radītas, kopīgi darbojamies, lai pieaugtu ticībā un gudrībā. Jēzus Kristus māceklībā aicinātas, atbalstām viena otru dažādos aicinājumos un kalpošanas veidos. Svētā Gara iedvesmotas, lietojam savus talantus un dalāmies pieredzē, iestājāmies par sieviešu ordināciju garīgajos amatos, diskusijām par dzimumu taisnīguma jautājumiem Baznīcā un sabiedrībā

Ziedojumi mājaslapai

LATVIJAS LUTERĀŅU SIEVIEŠU TEOLOĢU APVIENĪBA
Reģistrācijas nr – 40008011835
Banka – AS Swedbank
SWIFT kods – HABALV22
Konts- LV68HABA0551012645944