Sievietes 2.-11.gs.AD

27. Feb, 2010

Citāti no Baznīctēvu darbiem par sieviešu kalpošanu baznīcā un sievietes izpratni (antropoloģija)

Sv. Lionas Irenejs, Mazāzija, Gallija (ap 140–203)

Aleksandrijas Klēments (150–215)

DAŽĀDI JAUTĀJUMI (STROMATEIS) 3,6,53

Tertulliāns (ap 155–245)

Pseido-Ignātijs (4. gs. beigas)

Sv. Jānis Hrīsostoms (Zeltamute) Sīrijas Antiohija, Konstantinopole (ap 344–407)

Hieronims, (347–419)

Augustīns, (354–430)


Pētījumi par Baznīctēvu darbiem sieviešu izpratnē un kalpošanā


Baznīcas mātes

TUKSNEŠU MĀTES

Amma SYNLECTICA, Amma SARAH, Amma MELANNIA

MARTĪRES

PERPETUA, FELICITA, BLANDINA (177. AD), SV. SOPHIA MARTĪRE (137. AD), SV. SABINA (124. AD)

TEOLOĢES UN VADĪTĀJAS

MACRINA jaunākā (328.-380. AD), sieviešu kopienas dibinātāja Austrumu Baznīcā, Bazila Lielā un Nisas Gregora māsa

OLYMPIA (366.-408.AD), diakonese Konstantinopolē, klostera dibinātāja sievietēm

MARCELLA, (325.-410. AD), skolotāja un teoloģe Romā, mājas baznīcas dibinātāja un vadītāja sievietēm, atzīta no Hieronīma

PAULA, (347.-404. AD), nākusi no MARCELLAS baznīcas Romā, asistēja Hieronīmam Bībeles tulkošanā uz latīņu valodu

THEODORA I, (500.-548. AD), kristīgā imperatora Justīna sieva, kā imperatrise arī bija Baznīcas galva un dalīja tiesības iecelt Baznīcas vadītājus. St. Prudentia Basilikā Romā freskās ir attēlota “Theodora Episkopa”, iespējams, viņa.

HILDA, (614.-690. AD), dubultā klostera (vīriešiem un sievietēm paralēli) Jorkšīrā, slavena teoloģijas un literatūras izglītības centra dibinātāja un vadītāja

HILDEGARDE NO BINGENAS, (1098.-1179. AD), abate Vācijā, mistiķe, teoloģ

GARĪGĀS VADĪBAS TRADĪCIJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, Marika Zelča-Čerāne, MBA, MA