SO 1945-1982

Arhibīskaps Tūrs rosina diskutēt par sieviešu ordināciju

Arhibīskaps G.Tūrs 29.02.1968 vēstulē prāvestiem, informējot par 23.03.1968 Sinodi, norāda, iecirkņu Sinodēs būtu apspriežams jautājums par sieviešu ordināciju, pamatojot to ar mācītāju trūkumu un Zviedrijas, Somijas un daļas Vācijas baznīcu attiecīgu pieredzi.

Diakones pēckara periodā

Diakones pēckara periodā

Pēckara gados bija izjūtams akūts mācītāju trūkums. Pēc kara Latvijā bija palikušas vairākas LU TF studējušas teoloģes. Reaģējot uz situāciju, padomju varas pēckara gados LELB Satversmē tika ieviests diakones amats. E. Ķiploks kā šī garīgā amata pildītājas min diakones Miliju Rozi (dzim. Freimani), Klāru Znotiņu-Pūliņu, Elīnu Ozoliņu, Johannu Osi, Jūliju Lapiņu.

Ceļš uz sieviešu ordināciju Latvijā

Ceļš uz sieviešu ordināciju Latvijā

Ž. Priede,  bakalaura darbs "Sieviešu ordinācija Latvijā arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā", LU TF, 2007. 60. gadu beigās un 70. gados Teoloģiskajos kursos mācījās Helēna Valpētere, Berta Stroža, Aleksandra Dombure un Vaira Bitēna, kuras visas bija...

Pirmo sieviešu ordinācijas dievkalpojums LELB (1975)

1975. gada 23. augustā arhibīskaps J. Matulis Sv. Jāņa baznīcā pirmoreiz Latvijas vēsturē mācītāja I pakāpē (ar titulu mācītājpalīdzes) ordinēja sievietes, Teoloģijas semināra studentes V. Bitēnu, B. Stroži un H. Valpēteri. Tā bija vēsturiska diena Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas Latvijā

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas Latvijā

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas bija 1975.23.08. Vaira Bitēna, Berta Stroža un Helēna Valpētere . Sieviešu ordināciju teoloģiskā aspektā var arī nepieņemt, bet neviens nevar apstrīdēt lielo un grūto darbu, ko sievietes mācītājas tolaik iznesa uz saviem pleciem....