Priesterība JD vēstulēs

20. Feb, 2018

Jēzus Kristus – Augstais priesteris pēc Melchezedeka kārtas

Vēstule ebrejiem 3:1-5:10

Kristus – stūra akmens un visu ķēnišķā priesterība

Pētera pirmā vēstule 2: 1-10

Mācītāju atbildība

Jēkaba vēstule 3:1-12

Dieva bērni

Jāņa pirmā vēstule 3:1-5:12