Teoloģijas studentu pētījumi

Dažādie ķermeņi agrīnās kristietības periodā

Dažādie ķermeņi agrīnās kristietības periodā

IEVADS Kāds garam sakars ar ķermeni? Šis ir mans pirmais un gandrīz vienmēr vienīgais jautājums, ko sev uzdodu, kad nākas saskarties ar cilvēkiem, vietām un notikumiem, kas liedz kādai konkrētai cilvēku grupai pilnībā pildīt kādu reliģisku funkciju. Un ne tikai...

LELB sieviešu ordinācijas aizlieguma “zemūdens akmeņi”

LELB sieviešu ordinācijas aizlieguma “zemūdens akmeņi”

Mg. theol. B. Briška Kopsavilkums No pirmā acu uzmentiena diskusiju LELB par sieviešu ordināciju veido bibliski argumenti. Aizlieguma aizstāvji nereti pozicionē savu viedokli kā mazsvarīgu, tā vietā apgalvojot, ka viņu vienīgās intereses ir paklausīt Bībelē...

Fundamentālims protestantismā (ASV kontekstā un vispārīgi)

Fundamentālims protestantismā (ASV kontekstā un vispārīgi)

Šis raksts ir izvilkums no Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolventes Urzulas Glīnekes maģistra darba “Luterāņu baznīca – Misūri Sinode. Bibliskie un konfesionālie principi. Salīdzinājums ar ELBA nostāju” (2002). Darbs publicēts ar autores atļauju.