Hermeneitika

Marta un Marija

Marta un Marija

Anna Vaita. Kontekstuāli hermeneitiska eseja par nenovērtēto un neapmaksāto mājsaimniecības darbu Lūkas ev. 10:38-42 gaismā.

Augstākais likums – Svētais Gars

Augstākais likums – Svētais Gars

Šodien aprit tieši viens gads kopš Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Sinode pieņēma lēmumu (03.06.2016.) izstumt sievietes no mācītāju kalpošanas, tādējādi uzņemoties soģa lomu pār Dieva dotajām dāvanām sievietēm un viņām doto Dieva aicinājumu. Bet…

VAI BĪBELE IR PRET SIEVIEŠU ORDINĀCIJU? Indulis Paičs

VAI BĪBELE IR PRET SIEVIEŠU ORDINĀCIJU? Indulis Paičs

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs izvērtē bibliskās rakstu vietas PAR un PRET sieviešu ordināciju. “Uzskatīt, ka vīriešu dzimums ļauj labāk reprezentēt Kristu, pamatojas patvaļīgā dzimuma (drīzāk –dzimtes) izcelšanā pār citām īpašībām. Varbūt tad Kristu pilnvērtīgi var reprezentēt tikai ebreju tautības, aramiešu valodā runājošs cilvēks?”

Trīs norādījumi par prof. Tima Šrama hermeneutisko pieeju

2010. gada 13. aprīlī LLSTA apmācību seminārā Rīgā profesors Tims Šrams no Hamburgas nolasīja lekciju “Eksegēze par bibliskiem tekstiem, kurus tradicionāli izmanto, lai apkarotu sieviešu ordināciju”. Profesors sāka ar norādījumiem par savu hermeneutisko pieeju.

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas Latvijā

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas Latvijā

Pirmās ordinētās sievietes mācītājas bija 1975.23.08. Vaira Bitēna, Berta Stroža un Helēna Valpētere . Sieviešu ordināciju teoloģiskā aspektā var arī nepieņemt, bet neviens nevar apstrīdēt lielo un grūto darbu, ko sievietes mācītājas tolaik iznesa uz saviem pleciem....