Sievietes 16.-17.gs.AD

21. Feb, 2010

Mārtiņš Luters par vispārējo priesterību un par garīgo amatu

1518. g. Skaidrojums “Par 95 tēzēm”

1520. g. Sacerējums “Par Jauno Derību”
1520. g. Sacerējums “Baznīcas Babilonijas gūsts”
1520. g. Aicinājums “Vācu tautas kristīgiem augstmaņiem”
1521. g. Sacerējums “Visu rakstu aizstāvībai un paskaidrojumiem” (Defencse and Explanation of all The Articles

1521. g. Sprediķis “Par Evaņģēliju svētdienā pēc Ziemassvētkiem, Lk 2:33-40”
1522. g. Sprediķis “Vasarsvētku otrdienā” (Sermon on Pentacost Tuesday)

1523. g. Sprediķis “Par Pētera pirmo vēstuli”

1524. g. Aicinājums “Visām Vācijas pilsētu rātēm par kristīgu skolu dibināšanu un uzturēšanu” (To The Councilmen of All Cities in Germany That They Estabilsh and Maintain Christian Schools
1528. g. Lekcijas “Par 1. Timoteja vēstuli”
1528. g. Sprediķis “Par katehismu”
1531. g. Sprediķis “Par Joēla 2:28”

Mārtiņa Lutera ieskatu interpretācijas

Konfesionālie raksti par iedzimto grēku, garīgo amatu un visu ticīgo priesterību

Augsburgas ticības apliecības apoloģija XIII (VII) ARTIKULS “Par Sakramentu skaitu un to lietošanu”
Augsburgas ticības apliecības apoloģija II ARTIKULS “Par iedzimto grēku”

Protestantu teoloģes, reformatores

Katharina Schuetz Zell

Marie Dentiere

Citi reformatori par sieviešu kalpošanu

Žans Kalvins
Džons Knoks