SO 1920-1940

LELB Sinode dod atļauju sievietēm runāt un mācīt dievkalpojumos

LELB VIII Sinode 1932. gada 29.-31.martā 31.marta sēdē 22.darba kārtības punktā pieņēma lēmumu ar 201 balsi „par” un 87 balsīm „pret”: „Sinode pilnvaro Baznīcas Virsvaldi pielaist sievietes-teoloģes runāt baznīcā no pults.”

“Misionāre Anna Irbe – sieviete, kas apsteidza savu laiku”, Violeta Stīvena

“Misionāre Anna Irbe – sieviete, kas apsteidza savu laiku”, Violeta Stīvena

Anna Irbe ir pirmā latviešu sieviete misionāre, kas lielāko daļu sava mūža dzīvoja un kalpoja latviešu misijā Indijā. 1939. gadā Roberts Feldmanis apciemoja Annu Irbi Indijā un novēroja, ka “viņa bija vienkārša, ar stipru gribu un skaidriem lēmumiem, praktiska, rūpējās par elementārām lietām.” Viņa bija sastādījusi apmācību programmu jaunajiem misionāriem, vadīja meditācijas un Bībeles stundas sievietēm. Anna, kura bija izglītojusies slimnieku kristīgajā kopšanā, organizēja arī medicīnisko aprūpi.

Latviešu sievietes teoloģes 20. gs. pirmajā pusē

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti pirmajos divdesmit gados, līdz 1940. gadam, beidza 32 teoloģes sievietes. Pirmā no tām Zenta Bauere beigusi TF 1923. gadā, pirms tam viņa bija izglītojusies Cīrihē un Heidelbergā.

Sieviešu teologu biedrība

Sieviešu teologu biedrība

Sieviešu teoloģu darba nozīmes un iespēju popularizēšanai 1931. gadā tika dibinātā Sieviešu teoloģu biedrība.