Sievietes VD

14. Jūn, 2021

Radīšanas stāsti

I Mozus grāmata 1. un 2. nodaļa


Grēkā krišana

I Mozus grāmata 3. nodaļa


Ciltsmātes

Sāra

I Mozus grāmata 11:29-32
I Mozus grāmata 12:1-5, 11-20
I Mozus grāmata 16. nodaļa
I Mozus grāmata 17. nodaļa
I Mozus grāmata 18. nodaļa
I Mozus grāmata 20. nodaļa
I Mozus grāmata 21. nodaļa
I Mozus grāmata 23. nodaļa

Rebeka

I Mozus grāmata 25:21-24
I Mozus grāmata 26:6-11

Rāhele

I Mozus grāmata 29:16-31
I Mozus grāmata 30:1-8
I Mozus grāmata 30:22-23,

Ķēniņiene Estere

Esteres grāmata 2:5-20
Esteres grāmata 4:4-17
Esteres grāmata 5:1-14
Esteres grāmata 7:1-10
Esteres grāmata 9:12-32


Sievietes pravietes

Mirjama

II Mozus grāmata 15:20-21
IV Mozus grāmata 12:1-2

Debora

Soģu grāmata 4:4-9, 14
Soģu grāmata 5:1, 7

Hilda

Ķēniņu grāmata 22:14-20


Sievietes lūdzējas un atklāsmes saņēmējas

Anna

Samuēla grāmata 1. nodaļa
Samuēla grāmata 2:1-10

Rebeka

I Mozus grāmata 25:21-24

Simsona māte

Soģu grāmata 13:3-5, 9-10, 22-24


Sievietes šķīstība/nešķīstība

III Mozus grāmata 12:2-8
Sievietes nešķīstība – 3. Moz. 12:1–8. Ilze Stikāne – ekseģēze


Sievietes dievkalpojumos

II Mozus grāmata 38:8
Psalmi 68:25- 26
Pravieša Nehemijas grāmata 7:67


Gudrības tradīcija

Salamana pamācības 8:1-11
Salamana pamācības 8:12-21
Salamana pamācības 8:22-36
Salamana pamācības 9:1-6


Sievietes Jēzus dzimtas kokā

Tamāra

Mateja evaņģēlijs 1:3
I Mozus grāmata 38:6-30

Rahaba

Mateja evaņģēlijs 1:5
Jozuas grāmata 2:1-24

Rute

Mateja evaņģēlijs 1:5
Rutes grāmata 1:1-4:22

Batseba

Mateja evaņģēlijs 1:6
Samuela grāmata 11:1-27