Sievietes Apustuļu darbos

20. Feb, 2018

Sievietes saņem Sv. Garu un pravieto

Apustuļu darbi 1:14
Apustuļu darbi 2:17-18
Apustuļu darbi 2:17-18
Apustuļu darbi 21:9

Mācekle Tabita

Apustuļu darbi 9:36-43

Mājas draudzes vadītāja Lidija

Apustuļu darbi 16:13-15, 16:40

Misionāru pāris Priskila un Akvila

Apustuļu darbi 18:1-3; 18:18-19; 18:24-28