“Diakonises un Diakonišu mājas Latvijā 19. gs.”, mag. theol. M. Zeiferts

10. Mar, 2010

Fragmenti no LU TF maģistra darba

“Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekme luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā 19.-20. gs. sākumā”

Mag. theol. Mārcis Zeiferts, 2008