LELB Sinode dod atļauju sievietēm runāt un mācīt dievkalpojumos

22. Jan, 2011

LELB VIII Sinode 1932. gada 29.-31.martā 31.marta sēdē 22.darba kārtības punktā pieņēma lēmumu ar 201 balsi „par” un 87 balsīm „pret”: „Sinode pilnvaro Baznīcas Virsvaldi pielaist sievietes-teoloģes runāt baznīcā no pults.”