Sievietes draudžu priekšnieces

11. Mar, 2010

1919. gada 17. oktobrī pagaidu valdība izdeva “Pagaidu noteikumus par evaņģēliski luterisko draudžu padomēm”, kas noteica pēc iespējas ātrāk sasaukt un ievēlēt draudzes padomes, kuras kopā ar baznīcas valdēm vadītu draudžu dzīvi, aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības piešķīra arī sievietēm. Pirmā sieviete LELB draudzes priekšniece bija Minna Šelme Ezeres draudzē

Avoti:
1) Priede Ž. LU TF Bakalaura darbs “Sieviešu ordinācija Latvijā arhibīskapa Jāņa Matuļa laikā”, Rīga, 2007
2) Dr. phil. Tēraudkalns V. “Ceļš uz luterāņu sieviešu ordināciju Latvijā”, LU TF izdevums “Ceļš” nr. 57