LLSTA — jauns valdes sastāvs

28. Mar, 2022

26. martā norisinājās Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) ikgadējā kopsapulce. Tās ietvaros tika nolemts par statūtu maiņu — tagad apvienības valdē ir 5 locekles līdzšinējo 3 vietā. Par valdes loceklēm uz turpmākajiem 3 gadiem ir ievēlētas Jāna Jēruma-Grīnberga, Ieva Zeiferte, Elīza Zikmane, Dace Balode un Kristīne Vanaga. Sirsnīgi sveicam jauno valdes sastāvu un ceram uz svētīgi aizvadītu tālāko darba periodu!

Kopsapulcē tika apspriesti dažādi LLSTA projekti, jau iesāktās un vēl tikai plānotās aktivitātes, tostarp:

  • Sociālā atbalsta projekts sievietēm-teoloģēm Latvijā
  • Starptautiskas konferences organizēšana
  • Stipendiju programma dzimumu līdztiesības jautājumos
  • Vēsturisko dokumentu par LLSTA darbību apkopošanas projekts “25 gadu vēsture”
  • Pilota pētījums “Tumšākais ir mirklis pirms saullēkta” par sievietes lomu un vēsturi Latvijas ev.-lut. Baznīcā

Sekojiet līdzi visiem jaunumiem par LLSTA īstenotajiem projektiem mūsu Facebook lapā un mājaslapā!