Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība izsludina pētījumu konkursu

9. Mar, 2022

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība izsludina konkursu uz konkurētspējīgu pētījumu (referātu) izstrādi par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kas atbilstu vienai no zemāk aprakstītajām tēmām. 

Pētījumu tēmas fokusējas uz sievietes vietu, lomu baznīcā un sabiedrībā, un pieļauj metožu dažādību attiecīgās tēmas padziļinātā izklāstā.

Pētījumu konkursa uzvarētāji iegūs finanšu atlīdzību (brutto) EUR 350,- vai EUR 500,- apmērā.

Pētījumu tēmas:

1. Sievietes un sērgas: vēsturē un šodien.

2. Sievietes un karš: vēsturē un šodien.

3. Sievietes un likums: vēsturē un šodien.

Par veiksmīgu tiks uzskatīts pieteikums, kas analizē vēstures dokumentus un norises, salīdzina modeļus, izglītības un izglītoto sieviešu lomu Latvijas vēsturē – muižās, baltvāciešu laikā, karu, starpkaru laikā, Padomju savienības laikā, Latvijas valsts neatkarības laikā. Tiek apsveiktas arī tēmas, kas analizē jautājumus par sieviešu lomu pandēmijas un karadarbības laikā mūsdienās.

N.B. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt citu aktuālu tēmu, pamatojot savu izvēli ar tēmas aktualitāti, kā arī definējot metodes, kas tiks izmantotas konkrētā jautājuma analīzē.

Pētījuma iesniegšanas valodas: angļu un latviešu.

Pētījuma apjomam ir jābūt ne mazākam par 5 000 un ne lielākam par 8 000 vārdu, ieskaitot atsauces un piezīmes.

  • 2022. gada 9. marts – konkursa publicēšana mājas lapā https://sieviesuordinacija.lv un vietnē Facebook.
  • 2022. gada 1. maijs – pētījumu kopsavilkumu iesniegšanas termiņš (sūtīt uz sievietes.teologes@gmail.com) ar norādi “Pētījumu konkursam.”
  • 2022. gada 15. maijs – 6 kopsavilkumu atlase, rezultātu paziņošana personīgi pa e-pastu.
  • 2022. gada 20. jūlijs – pētījumu iesniegšana.
  • 2022. gada 10.augusts – rezultātu paziņošana.

Lūdzam interesentus iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:

Konkursa nolikums – šeit.

Konkursa nolikuma pielikums Nr. 1 par konkursa komisiju un vērtēšanu.

Konkursa nolikuma pielikums Nr. 2 – vērtēšanas veidlapa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedrošinām jūs sazināties ar LLSTA, rakstot uz e-pastu sievietes.teologes@gmail.com 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība