50 gadi kopš Agneses Pones ordinācijas

18. Mai, 2024

2024. gada 18. maijā aprit 50 gadi, kopš tika ordinēta Agnese Pone, pirmā sieviete mācītāja Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcā.

Agnese Pone dzimusi 1898. gada 15. jūnijā Rīgā ierēdņa Franča Pones un viņa sievas Alvīnes Pones ģimenē. 

No 1915. -1917. gadam viņa studē Rīgas P.A. Dolgiha sieviešu ģimnāzijā, kas 1PK evakuējas uz Sanktpēterburgu. Tur viņa iegūst mājskolotājas tiesības.Teoloģiskās izglītības gaitas viņa sāka Tērbatas Universitātē Teoloģijas fakultātē, kur studēja no 1918. – 1919. gadam. Studijas turpināja LU Teoloģijas fakultātē un sekmīgi beidza 1928. gadā.

Pēc pārbaudījumu nokārtošanas, Latvijas Evaņģeliski luteriskā baznīca piešķir viņai predikantes tiesības, kas atļāva Agnesei Ponei teikt svētrunas no pults, bet ne no kanceles. Savu pirmo svētrunu no pults viņa teica Vecajā Ģertrūdes baznīcā Rīgā.

No 1931.-1935. gadam studējusi arī LU baltu filoloģiju, īpaši latviešu literatūru. 1936. gadā zināšanas papildināja teoloģijā un psiholoģijā Cīrihē un Bāzelē pie prof. E. Brunnera un prof. K. Bārta.

Strādāja par latviešu valodas un ticības mācības skolotāju vairākās skolās – Smiltenes reālskolā, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ģimnāzijā un M. Lutera ģimnāzijā Rīgā, pēc tam darbojusies par lektori Latvijas Tautas universitātē un bijusi eksternu eksaminācijas komisijas locekle Izglītības ministrijā. No 1936. līdz 1939. gadam bijusi Latvijas Sieviešu Teologu biedrības priekšniece. 

No 1932.–1940. gadam darbojusies studenšu koorporācijā “Varavīksne”, Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienībā un Jauno sieviešu kristīgajā savienībā, kur vadīja “Mātes skolu”.

1944. gadā viņa dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, kur darbojas Vācijas un Austrijas pārvietoto personu nometnēs, organizējot un vadot Mātes un bērnu nometnes un bērnu klubus. Kalpošanu uzsāka Vācijā, Fuldā, pēc tam ilgus gadus dzīvoja un kalpoja Vircburgā, pildot mācītāja darbu ar vikāres statusu, kuru ieguva 1952. gadā.

Pēc 24 gadu uzticīgas kalpošanas Agnese Pone kā pirmā latviešu mācītāja tika ordinēta Eslingenā, Vācijā 1974. gada 18. maijā. Ordināciju veica arhibīskaps Arnolds Lūsis, asistējot prāvestiem Jānim Teriņam un Elmāram Voldemāram Rozītim.  

Agnese Pone mirusi Vircburgā, 1977. gada 18. aprīlī.

Raksts sagatavots izmantojot LLSTA mājaslapā iepriekš publicētos materiālus un projekta “Womage” publiski pieejamo informāciju vietnē https://www.womage.lv/personas/agnese-pone (skatīts 18.05.2024). Visos attēlos redzama Agnese Pone, foto no vairāku LELBP Vācijas reģiona personu privātiem arhīviem.