Sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos

30. Mar, 2024

Mīļie draugi,

Kristus ir augšāmcēlies! Allelujā!

Kristus augšāmcelšanās svētkos piedzīvojam cerības atdzimšanu un lielu prieku, un varam apliecināt kopā ar Mariju Magdalēnu: “Es esmu redzējusi Kungu!”

Lai Jēzus uzvara pār nāvi piepilda jūsu sirdis ar atjaunotu ticību un noturīgu mieru, un jūsu dzīves ar augšāmceltā Glābēja bezgalīgo mīlestību.

Novēlam svētītas Lieldienas, ar apsolījumu jaunam sākumam un pārliecību par mūžīgo dzīvību.