Apvienības pārstāves ciemos pie Vācijas luteriskajām teoloģēm

7. Feb, 2024


No 2024. gada 28. līdz 31. janvārim, Vācijas luterisko teoloģu apvienība (Konvent Evangelischer Theologinnen) noturēja savu gadskārtējo sapulci Zelbicā (Selbitz), Bavārijā, Vācijā. Tā norisinājās Evaņģēlisko Kristus brāļu (Evangelische Kristusbruderschaft) telpās, piedaloties ap 60 teoloģēm no vairākām Vācijas pavalstīm un baznīcām. Tika ielūgtas arī pārstāves no Latvijas Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienības; šoreiz piedalījās māc. Elīza Zikmane un prof. Dr. emer. Austra Reine.

Šī gada tēma bija par inkluzivitāti un citādā pieņemšanu. Vācijas teoloģes līdzdalīja gan savus pieredzes stāstus, gan kopā analizējām Bībeles tekstus. Izbaudījām kopienas māsu viesmīlību un īpašo, lūgšanu piesātināto gaisotni, jo sevišķi, kad pievienojāmies viņu rīta lūgšanām. 

Diskusijas raisīja aktualitātes Vācijas baznīcā, arī gaidāmā ikgadējā Pasaules sieviešu lūgšanu diena, kas šogad būs 1.martā.  Diemžēl vieses no citām valstīm, tai skaitā Sallija Azara, pirmā luterāņu mācītāja Svētajā zemē, nevarēja būt klāt. Viņa pievienojās sanāksmei attālināti un stāstīja par savu kalpošanu ļoti izaicinošos apstākļos. 

Arī mums, teoloģēm no Latvijas, deva iespēju stāstīt par teoloģu situāciju Latvijā. Mēs dižojāmies ar to, ka mūsu starpā ir, vai ir bijušas, arhibīskape, prāvestes, mācītājas, profesores, zinātnisku grāmatu autories, dzejnieces un citas interesantas sievietes. Mēs arī stāstījām par referātiem un citiem pasākumiem, ko mēs joprojām rīkojam, pateicoties arī materiālajam atbalstam, ko saņemam no Vācijas teoloģēm. Savukārt viņām devām iespēju noskatīties filmu “Svārstības”, kurā ir redzamas arī kādas no viņām. 

Nākamgad Vācijas luterisko teoloģu apvienība svinēs savu simtgadi, un LLSTA, kā “jaunākā māsa” savus 30 gadus. Atvadoties, nolēmām turpināt teoloģu sadarbību, sniedzoties pāri Baltijas jūrai!

Austra Reine un Elīza Zikmane