Klajā nākusi Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmata “Mācītāja Vakardiena”

3. Jūn, 2022

Klajā nākusi mācītājas, bīskapes emeritas Lielbritānijas luterāņu baznīcā Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmata “Mācītāja Vakardiena”. 2022. gada 8. jūnijā plkst. 18.00 Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība aicina uz grāmatas atvēršanas svētkiem Rīgā, Sv. Pestītāja baznīcā, Anglikāņu ielā 2.

Tā vēsta par Jērumu dzimtas vēsturi, gaitām un Jānas Jērumas-Grīnbergas ceļu mācītājas amatā, aptverot svarīgus posmus tiklab Latvijas un latviešu, kā luterāņu baznīcas vēsturē.  

Kā grāmatas ievadā norāda tās autore: “Šī grāmata veltīta jums visiem – ikvienam, kas ir sadevies rokās šajā latviešu gājienā cauri nometnēm, namiem un baļļu zālēm, no Latvijas izejot un atkal atgriežoties. Jo mūsu deju nedrīkst aizmirst. Tā ir daļa no Latvijas ļaužu nebeidzamās polonēzes, kuru nav aprāvuši ne kari, ne okupācija, ne treknie, ne liesie gadi.”

Jāna Jēruma Grīnberga ir pirmā bīskape sieviete Anglijas vēsturē, un ilgus gadus kalpojusi arī Rīgā, Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā. Viņa dzimusi Londonā, augusi latviešu ģimenē. Tēvs – komponists un diriģents Alberts Jērums, māte – Lauma, dzimusi Grigora, Kristus draudzes dibinātāja meita. Jāna studējusi vispirms bioķīmiju Londonas universitātē, pēc tam beigusi māsu skolu un strādājusi gan reanimācijā, gan ģimenes ārsta praksē. 1993. gadā viņa iestājās Oukhilas (Oak Hill) koledžas Pastorālās teoloģijas kursā.

Pēc ordinācijas 1997. rudenī strādājusi vispirms Londonas latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē, vēlāk Lielbritānijas luterāņu baznīcas Sv. Annas un Agneses draudzē, reizē arī veicot prāvesta pienākumus. 2008. gadā ievēlēta par Lielbritānijas luterāņu baznīcas bīskapi, tā kļūstot par pirmo bīskapi sievieti Anglijas vēsturē. 2009. g. 17. janvārī notika bīskapes konsekrācijas ceremonija.

Grāmatā “Mācītāja Vakardiena” iekļauti arī Jānas Jērumas-Grīnbergas līdzgaitnieku un radinieku stāsti par mācītāju, kurus apkopojusi mācītājas māsa – rakstniece Inga Jēruma. Grāmatu izdevusi Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība, tās izdošanu finansiāli atbalsta Egils Gulbis. Mākslinieks Rauls Liepiņš.