8. jūnijā notiks Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmatas atklāšana

23. Mai, 2022

8. jūnijā 18:00 Sv. Pestītāja baznīcā Anglikāņu ielā 2 notiks LLSTA biedres Jānas Jērumas-Grīnbergas grāmatas “Mācītāja Vakardiena” atklāšana. Visi mīļi gaidīti!

Grāmata tapusi, atminoties par visiem, kas veidoja latviešu trimdas ‘burbuli’, ārpus Latvijas latviešu dzīvi, Jānas Jērumas-Grīnbergas ģimenes identitāti, ceļu uz ticību un kalpošanu baznīcā. Grāmatas nosaukumu iedvesmojis svahili valodas vārds “jana”, kas nozīmē “vakardiena”.