Pasaules Luterāņu Federāciju vadīs sieviete mācītāja no Igaunijas

2. Nov, 2021

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) apsveic tās jauno ģenerālsekretāri mācītāju Anne Burghardt no Igaunijas evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Ar 2021. gada 1.novembri, Visu svēto dienu, Anne Burghardt uzsāk darbu PLF ģenerālā sekretāra amatā. Viņa ir pirmā sieviete, kā arī pirmā persona no Centrālās un Austrumeiropas, kas ieņēmusi šāda līmeņa vadītāja amatu.

Anne Burharda tika ievēlēta PLF Padomē šā gada 17. jūnijā. Ģenerālsekretāra amats paredz vadīt globālo luterāņu kopienu, kurā ietilpst 148 dalībbaznīcas. Pirms savas ievēlēšanas PLF amatā, 45 gadus vecā teoloģe un mācītāja strādāja par Igaunijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas Institūta Tallinā attīstības vadītāju, kā arī par savas baznīcas padomdevēju starptautiskajās un ekumeniskajās attiecībās. Burharda stājas māc. Dr. Martina Junges vietā, kurš kalpoja par PLF ģenerālsekretāru no 2010 līdz 2021. gadam.

Burhardas ievešana amatā notiks šā gada 17. novembrī Ženēvas Ekumēniskajā centrā.

Reflektējot par uzdevumu, kas viņai veicams, Burharda sacīja:

“PLF dzīve ir kopienas dzīve, kurā draudzes liecina un strādā kopā, lai panāktu taisnīgumu, mieru un cieņu visiem cilvēkiem pasaulē. Es lūdzu Dievu, lai mans darbs dotu ieguldījumu kopīgai šo draudžu augšanai, kad visi pulcējamies apkārt Jēzum Kristum – Viņam, kas mūs visus apvieno mūsu misijā pasaulē.”

“Es lūdzu Dievu, lai mans darbs dotu ieguldījumu kopīgai šo draudžu augšanai, kad visi pulcējamies apkārt Jēzum Kristum – Viņam, kas mūs visus apvieno mūsu misijā pasaulē.”

— PLF ģenerālsekretāre, māc. Anne Burghardt

Galveno prioritāšu sarakstā jaunā ģenerālsekretāre ievieto PLF stratēģijas “Ar dedzību baznīcai un pasaulei” īstenošanas pārraudzību.

Ģenerālsekretāre Burharda noteiks arī galvenos virzienus PLF Asamblejai, kas norisināsies 2023. gada septembrī Krakovā, Polijā. 

Avots: LWF/P. Hitchen

Foto: Pasaules Luterāņu Federācija/LWF/A. Danielsson