Sēru vēsts

30. Jūl, 2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marikas Vidiņas ģimenei, pavadot viņu mūžībā!

Marika bija viena no pirmajām sievietēm, kas 90. gadu sākumā uzsāka teoloģijas studijas Latvijas Univeristātes Teoloģijas fakultātē. Vēl būdama studente, Marika kalpoja Bolderājas draudzē un tika iesvētīta par diakoni. Viņa aktīvi iesaistīās LLSTA izveidē un darbības attīstībā. 

90. gadu sākumā kopā ar Austri Rāviņu viņa devās uz Indiju, lai izveidotu dokumentālo filmu par misionāri Annu Irbi.  Pēdējo divu gadu laikā Marika Vidiņa aktīvi iesaistījās baznīcas  atjaunošanas vēstures faktu rekonstruēšanā, lai palīdzētu veidot dokumentālo filmu par sievietes vietu baznīcā. Marika vienmēr bija pretīmnākoša, gatava palīdzēt un atbalstīt! Apveltīta ar dziļu vērotājas viedumu un burvīgu humoru!

Marika Vidiņa ir bijusi arī Ad Verbum stipendijas mecenāte Latvijas Univeristātē. Stipendiju saņēma jauni, daudzsološi pētnieki teoloģijā,  pedagoģijā, psiholoģijā un mākslā. 

Izvadīšana notiks ceturdien plkst. 14.00 no Torņakalna baznīcas uz Ziepniekkalna kapiem. 

LLSTA redakcija