Pasaules Luterāņu Federācijas prezidents Musa: “Dievs grib jaunu sākumu”

20. Jūn, 2021

Bībeles studijas 3. ekumeniskajā Kirchentag Vācijā

Ļaunums nebeidzas, kad mēs no tā novēršamies. Gluži pretēji, skatoties uz vardarbību, ļaunumu un apspiestību, mēs varam uz to reaģēt, sacīja Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) prezidents, arhibīskaps doktors Panti Filibuss Musa Bībeles studijas laikā 3. ekumeniskajā Kirchentag.

3. ekumeniskā Kirchentag (baznīcdiena) notika no 13. -16. maijam. Šoreiz tas bija galvenokārt tiešsaistes pasākums, kas pulcēja tūkstošiem kristiešu no dažādām konfesijām Vācijā zem tēmas “Paskaties” (Schaut hin), kas atsaucas uz Jēzus aicinājumu “Ej un redzi” Mk. 6:38. Prezidenta Musa Bībeles studija bija iepriekš ierakstīts video vēstījums, kaspienāca no viņa dzimtās Nigērijas.

Atskatoties uz 1. Moz. 6:12-22, stāstu par Noasu un šķirstu, PLF prezidents norādīja uz tā saistību ar ekumēniskās Kirchentag tēmu. “Jūs sapulcējaties ap tēmu “paskaties”. Un tieši to Dievs dara mūsu Bībeles stāstā, jo Dievs redz cilvēku vardarbības izplatīšanos. Dievs nenovēršas. Dievs to redz.”

Paskatieties!

“Miera, “iecietības” vai politkorektuma dēļ mēs bieži nerunājam par vardabību. Bet kāds miers var būt, ja tas pacieš vardarbību savā vidū? — Musa jautāja. “Skatoties uz vardarbību, ļaunumu un apspiešanu, mums ir iespēja to vismaz uztvert, risināt un varbūt arī pārveidot.”

Kā piemēru viņš minēja baznīcu diakonisko un publisko darbību, lai vērstos pret zvērībām Nigērijā, kā arī PLF nosaukto “neizsakāmo vardarbību, no kā cieš Sīrijas, Jemenas, Afganistānas, Mjanmas, Meksikas un tik daudzu citu valstu iedzīvotāji”. Vienlaikus viņš uzslavēja Evaņģēliskās baznīcas Vācijā (EKD) “spēcīgo balsi”, runājot par “briesmīgo situāciju un piedāvājot praktisku atbalstu cilvēkiem gan Vidusjūrā, gan Vācijā”.

Runājot par vēl vienu problemātisku jautājumu, Musa norādīja uz nevienlīdzīgu piekļuvi vakcinācijai pret COVID-19. Tas, ka 75 procenti no līdz šim ievadītajām vakcīnām ir izplatītas tikai desmit pasaules valstīs, ir “strukturālas korupcijas un vardarbības izpausme, kas var paņemt tūkstošiem dzīvību”.  Vienaldzība un solidaritātes trūkums galu galā varētu “kļūt pašnāvniecisks,” sacīja Musa. “Kamēr visi nav drošībā, neviens nav drošībā.”

Jauno sākumu Dievs

“Dieva vilšanās un dusmas par cilvēka samaitātību un to, kā tas vardarbīgi noliedz un iznīcina dzīvību, ir milzīgas,” sacīja Musa. Tomēr Dievs nevēlas “Dieva radīšanas iznīcināšanu”, bet gan “jaunu sākumu”.

Radīšana ir domāta, lai “tuvinātos tās sākotnējam un pēdējam mērķim: atdzīvināt no jauna”, teica Musa. “Es šeit redzu brīnišķīgu līdzību ar to, ko Dievs dara daudz vēlāk, kad Dievs piedāvāja Savu Dēlu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, lai pasaule atkal dzīvtu (Jņ. 3).”

Varavīksne (1. Moz. 9:12-13) simbolizē jauno sākumu “pasaulei un cilvēcei tuvoties tās sākotnējai nozīmei un aicinājumam, lai dzīvē būtu vairāk taisnīguma, miera, tiekšanās uz izlīgumu”. Un: “Kristus, krustā sistais un augšāmceltais, ir zīme un zīmogs pār šo solījumu.”

“Ar vardarbību un samaitātību nekas nebeidzas,” piebilda PLF prezidents. — “Ne tā dēļ esam radīti. Dievs piedāvā jaunu sākumu, kas pārtrauc vardarbības spirāli, kas galu galā visu aprij.”

Kā kristieši, viņš secināja, mēs piedalāmies “nepārtrauktā pārvērtību ceļojumā piedzīvot dziļāk Dieva aicinājumu un gribu, un tā atklājot cilvēka dzīves lielo bagātību”.

Mājas lapu, kas veltīta trešajam ekumēniskajam Kirchentag pasākumam Vācijā apmeklējiet šeit. 

FRANKFURTE, Vācija/ŽENĒVA

17.05.2021.

Avots:  Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

PLF/A. Weyermüller