Luterāņu sieviešu stāsti par sociālo normu maiņu – Pasaules Luterāņu Federācija

5. Mai, 2021

PLF delegātes ANO komisisjas sesijā runā par patriarhālās prakses mainīšanu Meksikā un Tanzānijā

“Mums jābūt brīvības un taisnīguma pravietēm, pat ja sociālās normas ir grūti mainīt,” aicināja mācītāja Dr. Angela del Consuelo Trejo Haager, Pasaules luterāņu federācijas (PLF) delegācijas locekle Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu statusa komisijas (CSW) 65. sesijā, kas notika no 15. līdz 26. martam.

Trejo, kas bija viena no pirmajām sievietēm, kas tika ordinētaMeksikas luterāņu baznīcā, uzstājās tiešsaistes pasākumā, kur runāja par to, kā izaicināt un mainīt sociālās normas, kas neļauj sasniegt dzimumu līdztiesību. Viņa ir feministu bibliskās hermeneitikas, dzimumu teoloģijas un baznīcas vēstures profesore, un atskatījās uz sieviešu cīņu par tiesībām balsot.

17. marta pasākumu organizēja PLF sadarbībā ar AllianceIslamic World ReliefSide by Side, National Council of Churches, Christian AidReligions for Peace un All Africa Conference of Churches. Tas bija viens no daudzajiem paralēliem pasākumiem, ko atbalstīja nevalstiskās organizācijas, kas piedalījās CSW65 un kas ir vērsts uz sieviešu pilnīgu un efektīvu līdzdalību un lēmumu pieņemšanu sabiedriskajā dzīvē.

Apstrīdēt patriarhālo diskursu

PLF Latīņamerikas un Karību jūras reģiona dzimumu līdztiesības tīkla koordinatore Dr. Trejo atzīmēja, ka cīņa par sieviešu tiesībām vēlēt Meksikā sākās 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, bet sievietes varēja pirmo reizi iet balsot tikai 1955. gada jūlija federālajās vēlēšanās. Jau tad bija noteikti daudzi ierobežojumi attiecībā uz balsotājām sievietēm, kurām “jāieklausās savu vīru padomos” un vienmēr jāveic savi “mājas pienākumi” pirms piedalīšanās sociālās vai politiskās institūcijās.

Kopš tā laika meksikāņu sievietes ir turpinājušas apstrīdēt šādu “patriarhālo diskursu”, lai “paceltu balsis skaļi un skaidri, lai nosodītu netaisnību” un pieteiktu savu vietu publiskajā diskursā. Viņi ir parādījuši, ka ir iespējams mainīt sociālās normas, Trejo teica, bet vēl ir “daudz darba, ko darīt kā ticīgām sievietēm”, lai veicinātu dzimumu taisnīgumu savā valstī, kurai ir viens no augstākajiem sieviešu slepkavību rādītājiem pasaulē.

Vēl viena PLF delegāte, kas piedalījās tiešsaistes pasākumā, bija Faustina Nillan, Evanģēliski luteriskās baznīcas Tanzānijā Sieviešu un Bērnu jautājumos nacionālā direktore un Tanzānijas nodaļas koordinatore Side by Side kustībai par dzimumu līdztiesību. Viņa runāja par to, kā apstrīdēt un mainīt dziļi iesakņojušās sociālajās normas, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (FGM), kas joprojām ietekmē vienu no 10 sievietēm viņas valstī.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sieviešu līdzdalību vadošos amatos un lēmumu pieņemšanā, ir svarīgi izbeigt sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un izskaust mītu, kas attiecas uz šo praksi. Faustina Nillan, Evanģēliski luteriskās baznīcas Tanzānijā Sieviešu un Bērnu jautājumos nacionālā direktore un Tanzānijas nodaļas koordinatore Side by Side kustībai par dzimumu līdztiesību

Šī tradicionālā prakse, kas tiek uzskatīta par “kultūras neatņemamu sastāvdaļu, rada “būtiskus šķēršļus veselībai un attīstībai, jo īpaši pusaudžu meitenēm un sievietēm kopumā”, viņa atzīmēja. “Rīcības pastiprināšana, lai izbeigtu FGM un izskaustu mītu, kas ir saistīts ar šo praksi, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pilnīgu sieviešu līdzdalību vadībā un lēmumu pieņemšanā,” viņa teica.

Pēc šīs prakses pamatcēloņu izpētes Nillan runāja par veidiem, kā atbalstīt izdzīvojušās un mainīt attieksmi, lai veicinātu pret-FGM tiesību aktu īstenošanu. Viņas valstī iniciatīvas ietver alternatīvu pilngadības rituālu ieviešanu meitenēm, alternatīvu ienākumu avotu nodrošināšanu FGM profesionāļiem, atbalsta palielināšanu sabiedrības informēšanas programmām un informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos, lai kļūtu dzirdams marginalizētu kopienu viedoklis.

Dalībnieki vienojās, ka, lai mainītu patriarhālās normas, ir svarīgi izveidot efektīvas partnerattiecības starp sievietēm un vīriešiem, jo īpaši starp dažādu ticības grupu locekļiem, kuri kopā pārstāv vairāk nekā astoņdesmit procentus pasaules iedzīvotāju. Mousumi Saikia, Islamic Relief Worldwide partnerattiecību un programmu attīstības menedžere, uzsvēra, ka reliģiskajiem līderiem ir “uzticības uzkrājumi savās kopienās” un viņi var kļūt par “pārmaiņu aizstāvjiem”, uzklausot ar dzimumu saistītu vardarbību pārcietušo kritiskās balsis un mobilizējot kopienas, lai aizsargātu visas sievietes un meitenes.

PLF/P. Hitchen

Luterāņu pasaules federācija piedalās CSW ar vairāk nekā septiņdesmit locekļu delegāciju no vairāk nekā 30 valstīm, pārstāvot sieviešu un vīriešu balsis, kuri darbojas kā dzimumu taisnīguma aizstāvji dažādās pasaules daļās. Ņujorkas Pasaules Kopienas Luterāņu biroja koordinētie pārstāvji runā ar  valdības delegācijām un piedalās daudzos sabiedriskos pasākumos sadarbībā ar ekumeniskajiem un starpkonfesiju partneriem.

ŅUJORKA, ASV/ŽENĒVA

23.03.2021.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto:  no privātā arhīva, Dags Hostetters, PLF