Kopīga atmiņa un liecība

1. Mai, 2021

Vācijas baznīcas atzīmē Vormsas reihstāga 500. gadadienu

1521. gada aprīlī imperators Kārlis V uzaicināja Mārtiņu Luteru uz reihstāgu Vormsas pilsētā. Tur Luters atteicās atteikties no savas mācības un vēlāk tika pasludināts ārpus likuma. Jaunā brošūrā, kurā atzīmēta Vormsas reihstāga 500. gadadiena, par šo notikumu stāsta ģenerālsekretārs Dr. Martin Junge. Pagātni nevar mainīt, Junge piebilst. “Bet mēs jautājam: ko tas nozīmē mums šodien?”

Tematiskais buklets, ko publicējusi Evanģēliskā baznīca Vācijā (EKD), lai atzīmētu šo notikumu, ir nosaukts “Atbrīvot sirdsapziņu. Nostāties. Uzticēties Dievam.” (Gewissen befreien. Haltung zeigen. Gott vertrauen). Savā rakstā ģenerālsekretārs Junge atzīmē, ka periods pirms 500 gadiem iezīmējās ar “teoloģisku radošumu un dziļu spriedzi”. Tomēr šodienas perspektīvai vajadzētu būt “nevis šķelšanās, bet vienotībai”. Uztvert savu kristību nopietni “nozīmē dzīvot kā zariem uz viena vīnogulāja – Jēzus Kristus, lai iemiesotu šo vareno, pravietisko paziņojumu par dziedināšanu un vienotību mūsu ievainotajā pasaulē”, viņš piebilda.

Junge norāda uz PLF un Romas katoļu baznīcas sarunām, vairāk kā 500 gadiem ekumēniska dialoga. “Mēs esam ceļā no konflikta uz kopību.” Šim kopējam ceļojumam ir īpaša nozīme, 2030. gada kontekstā, raksta Junge. Tad tiks atzīmēta trīsdesmitā gadadiena kopš Augsburgas Ticības apliecības (Confessio Augustana), kas ir luterisma stūrakmens. Jau kopīgā luterāņu un kaoļu reformācijas atzīmēšana  2016. gadā Lundā “vairāk par visu norādu uz jauno attiecību dinamiku starp PLF kā globālu luterisko baznīcu kopību un Romas Katoļu baznīcu.”

Piecsimt gadu pēc Vormsas reihstāga luterāņi un katoļi atceras un vienlaikus ir “atvērti nākotnei, ko veido ekumeniskā dialoga daudzie sasniegumi, un saglabājuši interesi par Dieva notiekošo darbu”, apstiprina Junge. Dievs, viņš raksta, turpina aicināt baznīcu apliecināt izlīgumu  Jēzū Kristū. “Mēs gribam kopā atcerēties un būt liecinieki.”

Vormsa, Vācija/ŽENĒVA

| 16/4/2021 

Foto: LWF/A. Weyermüller

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas