Kubas luterāņi ievēl pirmo sievieti bīskapi

6. Apr, 2021

Šā gada 20. martā Luterāņu sinodes Kubas Apvienota evaņģēliskā baznīca (LSKAEB) ievēlēja mācītāju Virgen Laborde Figuera par savu jauno prezidējošo bīskapi. Māc. Laborde Figuera ir pirmā sieviete, kas ieņems Kubas baznīcā šādu amatu. Arī par bīskapa palīgu tika ievēlēta sieviete – mācītāja Martha Romero Lorenzo. Dievkalpojuma laikā notika arī četru mācītāju un viena diakona ordinēšana. 

Mācītāja Virgen Laborde Figuera piedzima 1952. gada 15. janvārī Santjago de Kuba pilsētā, kur viņa ir kalpojusi par mācītāju. Teoloģisko izglītību viņa ieguva Konkordijas seminārā. Viņa uzaugusi piecu bērnu ģimenē un pašai ir 36 gadu vecs dēls. Pēc pirmās izglītības Laborde Figuera ir grāmatvedības tehniķe; šajā darbā viņa nostrādāja līdz 2005. gadam. 1994. gadā Laborde Figuere kristījās, 2001. gada tika ordinēta par prezbiteri, vispirms kalpojot par mācītāja palīdzi un vēlāk – par vecāko mācītāju Sanjago de Kubas draudzē “Apostento Alto”. 2014. gadā viņa kļuva par bīskapa palīdzi. Šajā amatā viņa kalpoja līdz šim brīdim, kad tika ievēlēta par prezidējošo bīskapi.

Iepriekšējais prezidējošais bīskaps māc. Ismael Laborde kalpoja šajā amatā 17 gadus, kopš 2004. gada. Kubas baznīcas Satversme nosaka, ka pārvēlēšanas termiņi var būt 3 – katrs piecus gadus. Jaunākie Satversmes grozījumi gan paredz, ka bīskapa amatā var palikt līdz 72 gadu vecumam. 

Atgādinām, ka Kubas baznīca (LSKAEB) ir pievienojusies Pasaules Luterāņu federācijai vien 2019. gada februārī. Par to, kas ir Kubas baznīca, var izlasīt mūsu rakstā (šeit).

Līdz 2010. gadam LSKAEB aicināja profesorus no Sanluisas Misūri Konkordijas semināra un Argentīnas luterāņu semināra, taču ievērojot to, ka Kubas baznīcai bija prakse ordinēt sievietes Vārda un Sakramenta kalpošanā, LSKAEB pārtrauca savas attiecības ar Misūri Sinodi 2010. gadā.

Iepretim Kubas baznīcai, kas pārtrauca sadarbību ar Misūri Sinodi, jo tai bija prakse ordinēt sievietes garīgajā amatā, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca (LELB), kura 2001. gadā nodibināja sadraudzības attiecības ar Misūri Sinodi (kas māca pret sieviešu ordināciju), pārtrauca pašmāju sieviešu ordinācijas praksi, lai iekļautos Misūri Sinodes teoloģiskajā virzienā.

Avots: Federación Luterana Mundial, América Latina y Caribe

Foto: IEU-SL 

Foto apraksts – no labās puses uz kreiso: māc. Martha Romero (palīgbīskape); māc.  Virgen Laborde (prezidējošā bīskape), māc. Ismaels Laborde (koadjuntors bīskaps), māc. Ulises Aguero (Kubas Episkopālās baznīcas bīskaps).