Tirdzniecībai jākalpo, lai “pārvarētu nevienlīdzību”

1. Mar, 2021

PLF prezidents sveic Okonjo-Iweala, pirmo sievieti un pirmo afrikānieti Pasaules Tirdzniecības organizācijas vadībā

PASAULES luterāņu federācijas (PLF) prezidents arhibīskaps Dr. Panti Filibus Musa ir nosūtījis apsveikumus Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) jaunajai ģenerāldirektorei Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, sakot, ka viņas redzējums un vērtības “ir izmisīgi vajadzīgas mūsdienu pasaulē”.

Okonjo-Iweala stāsies amatā 1. martā, kļūstot par pirmo Āfrikas pārstāvi un pirmo sievieti, kas vada Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Viņa iepriekš bija Pasaules Bankas izpilddirektore un pasaules vakcīnu alianses Gavi vadītāja.

Vēstulē, kas tika nosūtīta PLF 148 locekļu baznīcu vārdā, prezidents Musa atzīmē, ka arī Okonjo-Iweala ir ieguvusi jaunu pamatu savā iepriekšējā darbā kā finanšu ministre un ārlietu ministre viņu kopīgajā dzimtenē — Nigērijā. Visos šajos uzdevumos viņš saka: “Jūs izrādījāt godīgumu un atbildību.”

Vienlīdzīga meiteņu piekļuve izglītībai

PLF vadītājs raksta: “Jūsu iecelšana un kalpošana šajās lomās ir un turpina iedvesmot meitenes un sievietes Āfrikā un visā pasaulē, un tas ir pamudinājums visiem, kas cenšas veicināt meiteņu vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai.” Viņš piebilst: “Jūs uzņematies svarīgu lomu laikā, kad ir vajadzīgs skaidrs redzējums un spēcīga vadība.”

Pēc iecelšanas amatā Okonjo-Iweala sacīja, ka cīņa pret COVID-19 pandēmiju būs viņas galvenā prioritāte, “gan veselības, gan ekonomikas jomā”. Savā vēstulē PLF prezidents saka, ka PTO vadībai būs būtiska loma, risinot intelektuālā īpašuma tiesības vakcīnu izstrādes un izplatīšanas kontekstā.

Viņš turpina: “Uzskatu, ka jūsu pieredze KOVID-19 pandēmijas laikā, kad bijāt Āfrikas Savienības īpašā sūtne būs ļoti svarīga, tagad uzņemoties vadošo lomu pasaules ekonomikas atjaunošanā.” Tas jādara “veidā, kas veicina krietnumu un taisnīgumu,” saka Musa.

Tirdzniecībai globalizētā pasaulē vienmēr ir jāpārvar nevienlīdzība, nevis tā jāsaasina. 

PLF priekšsēdētājs arhibīskaps Dr. Panti Filibuss Mūsa

Raugoties uz PTO galvenajiem jautājumiem, PLF vadītājs runā par digitālo ekonomiku, e-komerciju, zaļo un aprites ekonomiku un pieaugošo pretošanos daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. “Es ceru, ka, strādājot pie šiem jautājumiem, taisnīgums un vienlīdzība starp cilvēkiem un nācijām būs galvenais faktors, lai globālā tirdzniecība dotu labumu visiem, jo īpaši tiem, kuri jau ir nelabvēlīgā situācijā.” Tirdzniecībai globalizētā pasaulē “vienmēr jāpārvar nevienlīdzība,nevis tā jāsaasina”, viņš uzsver.

Aizludzot par Okonjo-Iweala pilnvaru termiņa sākumā, Musa saka: “Kā Luterāņu pasaules federācijas prezidents ar dziļu un ilgstošu apņemšanos ievērot cilvēktiesības un cieņu pret cilvēku, es vēlos, lai jūs zinātu, ka mēs esam gatavi atbalstīt jūs un jūsu darbu krietnuma, taisnīguma un vienlīdzības labā.”

PLF/P.Hitchen

ŽENĒVA, Šveice

| 24/2/2021

Foto:  © PTO/Jay Louvion