KOVID-19: “Mums jāpiedalās dziedināšanā”

1. Mar, 2021

Luterāņu baznīca Čīlē atver durvis kā COVID-19 vakcinācijas vieta

Čīles luterāņu baznīcas  (ILCH) draudze Osorno ļauj izmantot savu ēku, jo tas ir veids, kā “kalpot kopienai ceļā uz dziedināšanu”. 15. februārī baznīca atvēra durvis Osorno veselības departamentam kā oficiāla COVID-19 vakcinācijas vieta.

Osorno luterāņu baznīcas mācītājs Miguel Angel Nuñez teica, ka draudze piedāvā savu ēku kā ieguldījumu valsts kampaņā, lai likvidētu COVID-19, un kā liecību kristīgajai viesmīlībai.

“Mums kā kristiešiem ir pienākums, un mēs nevaram turēt durvis aizvērtas. Mums jābūt daļai no dziedināšanas procesa mūsu valstī,” sacīja Nuñez.

Šo žestu atzinīgi novērtēja Osorno pilsētas amatpersonas, kas vispirms sazinājās ar Osoro direktoru padomi un pēc tam apskatīja baznīcu, lai pārliecinātos, ka ēka ir piemērota vakcinācijas centram.

Osorno veselības departamenta vadītājs Jaime Arancibia sacīja, ka sadarbība ar baznīcu ir “milzīgs ieguldījums”, jo ļauj viņiem piedāvāt vairāk vietu vakcinācijai.

Tāpat arī Osorno mērs Jaime Bertín pateicās draudzei un teica: “Viņi dara pieejamu lūgšanu namu visai kopienai, kas ļaus mums izpildīt uzdevumu – vakcinēt ikvienu.”

“Ar šo palīdzību, bez šaubām, darbs tiks izpildīts vislabākajā veidā,” viņš uzslavēja baznīcas vadību.

ILCH bīskaps  Alexis Salgado norādīja, ka šī ir arī “ekumeniska, valsts un vietējās koordinācijas” iespēja, atsaucoties uz to, ka arī citas baznīcas ir darījušas pieejamas savas telpas.

Salgado minēja, ka ar šādi “mēs sākam lauzt psiholoģisko sienu starp sabiedrību un baznīcu, kas dažiem cilvēkiem var būt grūti pieejama”.

Viņš secināja, ka, “ja baznīca neatrodas šeit, lai kalpotu, tad tai nav nekādas nozīmes”.

Iesniedza Red de Comunicaciones – LAC. Rediģēja LWF/A.Gray

Osorno Čīle/ŽENĒVA

| 22/2/2021