“Kairos” brīdis, lai dotu cilvēkiem iespēju

1. Mar, 2021

Trešais “Virišķības pārmaiņu” vebinārs aicina uz atgriešanos un pozitīvu partnerattiecību veidošanu

COVID-19 pandēmija var kļūt par “kairos” iespēju vīriešiem nožēlot patriarhāta grēku un izveidot pozitīvas partnerattiecības, kur cilvēki viens otru atbalsta. Baznīcām vajadzētu būt šā procesa vadībā, smeļoties no Svētajiem rakstiem un citiem ticības resursiem, lai veicinātu dzimumu līdztiesību.

Par to bija trešajais “vīrišķības pārmaiņu” vebinārs”, kas notika Pelnu dienā, 17. februārī. Vebinārā  piedalījās Zimbabves Universitātes profesors Ezra Chitando, Pasaules Baznīcu padomes programmas koordinators ekumeniskās HIV un AIDS iniciatīvās un aizstāvībā.

Vebināri ir daļa no procesa, ko īsteno Pasaules Luterāņu federācijas (PLF), Pasaules reformēto baznīcu sadraudzības (WCRC)“ACT Alliance” un Dienvidāfrikas Sonke dzimumu līdztiesības tīkls. Tās mērķis ir sadarboties ar ticības līderiem un apmācīt reģionālos ārstus, lai atvieglotu dialogu, novērstu dzimumu vardarbību un iesaistītu vīriešus un zēnus dzimumu līdztiesības veicināšanā.

Patriarhijas grēka nožēlošana

Chitando iesāka, atzīmējot, ka “patriarhija ļoti daudz apsolījusi zēniem un vīriešiem,” bet “mēs, kas esam ieguvēji, esam arī patriarhijas upuri”. Runājot par to, kā zēni tiek socializēti “dominēt un kontrolēt” citus, viņš teica, ka vīrieši bieži vien nespēj paust neaizsargātību, uzklausīt sievietes, sadarboties ar viņām vai atvainoties par savām kļūdām.

Ir svarīgi strādāt ar ģimenēm un ticīgo kopienām, lai mainītu stāstu, veicinātu sadarbību ar sievietēm un steidzami mainītu jaunu zēnu un meiteņu apmācību. Viņš teica, ka Gavēņa laiks ir piemērots, lai aicinātu vīriešus – kā Jēzus aicināja Zakhaju – “kāpt lejā” no privilēģiju pozīcijas, lai nožēlotu un sniegtu atbalstu tiem, kuriem nodarīts kaitējums.

Starp tiem, kas piedalījās sarunā ar Chitando, bija PLF programmas vadītājs identitātes, kopības un formācijas jautājumos, māc. Dr. Chad Rimmer, kurš teica, ka “mūsu ticības tradīcijās ir resursi, lai pretotos negatīviem naratīviem un par jaunu izstāstītu, ko nozīmē būt īstam vīram.” Viņš ierosināja, ka šis globālās pandēmijas laiks varētu būt iespēja pārveidoties un panākt lielāku dzimumu līdztiesību. Cilvēki, kas tradicionāli uzskata sevi par ģimenes apgādniekiem,  ir ieslodzīti savās mājās, kas “padarījis patriarhijas varu relatīvu”, secināja runātāji. Kā baznīcas var palīdzēt vīriem, kas ieslēgti četrās sienās un apkarot vardarbības pieaugumu ģimenē?

Baznīcām jāvada pārmaiņu kustība

Piedalījās arī māc. Bafana Khumalo, līdzdibinātājs un Sonke tīkla stratēģiskās sadarbības vadītājs. Viņš runāja par iemesliem, kāpēc daudzi vīrieši pretojas dzimumu līdztiesībai, citējot, kā viņi jūtas feminisma kustības nomākti, un atzīmējot, ka arī viņi var būt vardarbības un diskriminācijas upuri. Paužot kritiku par “melno dzīvju” kustību, Chitando atzīmēja, ka “privilēģiju sistēma ātri pārtop par pašaizsardzības līdzekli.” “Nekonkurēsim par traumu,” viņš teica, piebilstot, ka “izlikšanās par upuri ir patriarhāls veidojums, kas ļauj nenākt pie sarunu galda.”

WCRC  Taisnīguma un Liecības izpildsekretārs māc. Philip Peacock teica, ka baznīcām var būt liela nozīme toksiskas vīrišķības pārveidošanā, izmantojot liturģiju, sludināšanu, mācīšanu un Svēto rakstu lasīšanu. “Baznīca ir pēdējais zēnu klubs,” viņš teica, bet “mums vajadzētu pārmaiņas vadīt, nevis atpalikt.” Kontekstuāli Bībeles pētījumi un “pieaugošā ticības prasme (faith literacy)”, viņš uzstāja, ir būtiski veidi, kā virzīties uz taisnīgumu un vienlīdzību.

Dalībnieki noskatījās filmu “The Gift of Fatherhood” par diviem brāļiem, kas dzīvo milzīgā pilsētā Dienvidāfrikā, kur vairāk nekā puse bērnu aug bez tēva mājās. Filma, kas atrodama MenCare tīmekļa vietnē, uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt drošas telpas vīriešiem, lai viņi dalītos izjūtās, saskartos ar pozitīviem  lomu paraugiem un apgūtu nevardarbīgas jautājumu risināšanas stratēģijas.

Jēzus parādīja Zakhajam, kā kļūt par daļu no risinājuma.

Bmāc. afana Khumalo, līdzdibinātājs un Sonke dzimumu līdztiesības stratēģiskās partnerības direktors

Sarunā tika uzsvērts, cik svarīgi ir izaicināt “kultūras normas” un sadarboties ar tradicionālajiem līderiem, lai apturētu vardarbību pret sievietēm. “Mums ir jāiesaistās,” un nevis “jāatgrūž vai jāignorē tie, kas mums nepiekrīt,” sacīja Khumalo. Viņš min projektus Zimbabvē un Tanzānijā, kur tradicionālie vadītāji ir piedalījušies semināros par sieviešu iespēju palielināšanu un kļuvuši par “līdztiesības aizstāvjiem, kas aicina izbeigt bērnu laulības un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu”.

Tieši tāpat kā “Jēzus parādīja Zakhajam, kā kļūt par daļu no risinājuma,” sacīja Khumalo, arī ticīgajiem ir “jāiznāk no komforta zonām” un jāatzīstas, kā baznīcas ir izslēgušas un diskriminējušas sievietes. Spēja “pārveidot mūsu dzimtes naratīvus”, lai veicinātu taisnīgumu un integrāciju, runātāji secināja, ir zīme “kur stāv vai krīt mūsu ticība”.

ŽENĒVA, Šveice

| 18/2/2021

PLF/P. Hitchen