Baznīcas piedāvā “cerību un līdzcietības liecības”

1. Mar, 2021

PLF vadītāji runā par pateicību, atbalstu un teoloģiju, uzsākot Gavēņa laiku

Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) prezidents arhibīskaps Dr. Panti Filibuss Musa un ģenerālsekretārs Dr. Martin Junge raksta pateicības un pārdomu pilnu Gavēņa laika sākuma vēstuli baznīcas vadītājiem.

Ņemot vērā daudzos izaicinājumus, ar kuriem saskaras draudzes visā pasaulē kopš COVID-19 sākuma, kā arī veselības aprūpes iestāžu noteiktos karantīnas pasākumus, abi luterāņu vadītāji apgalvo, ka viņi “ir pateicīgi un nezaudē drosmi”, skatoties uz veidiem, kā reaģējušas baznīcas. “Lūdzu, nododiet mūsu pateicību,” viņi saka, “visiem tiem, kas jūsu baznīcā liecina par cerību un ir līdzjūtības apliecinājums cilvēkiem, kuriem viņi kalpo.”

Atzīstot “daudzās vīrusa nolaupītās dzīves” pēdējā gada laikā, viņi arī mudina cilvēkus “saglabāt modrību un uzmanību, sekojot valsts iestāžu padomam”. Atzīmējot “daudzos aizdomu, ja ne sazvērestību naratīvus”, kas saistīti ar vakcīnu izstrādi, viņi lūdz baznīcas vadītājiem “nenoklusēt šos jautājumus un bažas un piedāvāt atbalstu, lai cilvēki varētu atrast korektu un precīzu informāciju”.

Kamēr drošībā nav visi, neviens nav drošs

Savās vēstulēs abi luterāņu līderi pauž “dziļas bažas” par nevienlīdzīgo pieeju vakcīnām, atzīmējot, ka COVID-19 ir atmaskojis un saasinājis “dažas no dziļākajām strukturālajām nekārtībām pasaulē”.  “PLF piedāvā pastāvīgu aizstāvību pasaules līmenī, lai visiem būtu godīga un taisnīga piekļuve vakcīnām” un mudina baznīcas vadītājus darīt to pašu, atzīmējot, ka “kamēr visi nav drošībā, neviens nav drošs”.

Pateicībā dalības baznīcām par viņu ieguldījumu PLF ātrās reaģēšanas fondā, arhibīskaps Musa un māc. Junge atzīmē, ka līdzekļi ir atbalstījuši 109 projektu īstenošanu “sniedzot cerību un atvieglojumu vietējām kopienām.” Uzsverot, ka pandēmijas rezultātā joprojām cieš daudzas neaizsargātas personas, ģimenes, kopienas, viņi mudina baznīcas vadītājus arī turpmāk atcerēties un atbalstīt tos, kam visvairāk nepieciešama palīdzība.

Kopā ar savu vēstuli abi luterāņu vadītāji šajā laikā iekļauj teoloģisko resursu par Svēto Vakaredienu, kas neļauj draudzēm pulcēties un svinēt to personīgi. Resurss, viņi atzīmē, ir “nevis preskriptīvs teksts”, bet gan “resurss jūsu notiekošajam teoloģiskajām un pastorālajām pārdomām”.

Solidaritāte un abpusēja iesaiste ir spēcīgi ieroči, lai stātos pretī  izaicinošajiem laikiem baznīcā un pasaulē. PLF priekšsēdētājs arhibīskaps Dr. Panti Filibus Musa un ģenerālsekretārs māc. Dr. Martin Junge

Noslēgumā arhibīskaps Musa un cien. Junge aicināja baznīcas turpināt lūgties un atbalstīt vienai otru “kā domubiedrus Dieva misijā”. “Solidaritāte un abpusēja iesaiste ir spēcīgi ieroči, lai stātos pretī  izaicinošajiem laikiem baznīcā un pasaulē, viņi uzsver.

Lasīt vēstuli

English | German | Spanish | French

ŽENĒVA, Šveice

17.02.2021.