PLF uzsāk pētījumu par mūsdienu luterāņu identitāti

7. Feb, 2021

ŽENĒVA, Šveice

26.01.2021.

Visām baznīcām ir iespēja aizpildīt anketu, lai sagatavotos Trīspadsmitajai asamblejai Krakovā, Polijā

Kā jūsu luterāņu ticība ietekmē jūsu dzīvi un darbu? 

Kā jūsu ticējumi veido ģimenes un kopienas attiecības? 

Ko nozīmē būt luterānim jūsu konkrētajā nacionālajā un kultūras kontekstā?

Šie jautājumi ir pamatā jaunai aptaujai, kas šonedēļ tiek nosūtīta Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) baznīcām kā nākamais solis izpētes procesā par mūsdienu luterāņu identitāti. Process sākās ar globālu teologu un citu ekspertu tikšanos Adisabebā (Etiopijā) 2019. gada oktobrī un turpinājās ikmēneša vebināros, lai padziļinātu dialogu un teoloģiskās pārdomas.

Vēstulē, kas nosūtīta 148 baznīcām, PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martin Junge norāda, ka pētījums iezīmē “vēl vienu pavērsiena punktu” šajā procesā, sniedzot plašas līdzdalības iespējas. Šis process, viņš atzīmē, “balstās uz PLF kā baznīcas kopienas pašizpratni, kas dalās ar dāvanām un ieskatiem, saskaņas un solidaritātes garā, jo viņi savā kontekstā piedalās Dieva misijā”.

“Mēs ticam Garam”

Pētījums, kurā apkopoti viedokļi par kristībām, ticējumiem un liturģiskām praksēm, ir svarīga daļa no sagatavošanās darbiem nākamajai PLF asamblejai, kas paredzēta 2023. gada septembrī Krakovā, Polijā. Trīspadsmitajā asamblejā galvenā uzmanība tiks pievērsta tēmai “Viena miesa, Vienais gars, Viena Cerība”, un to rīkos Augsburgas Ticības Apliecības Evanģēliskā baznīca Polijā.

Baznīcas vadītāji tiek mudināti izplatīt lietotājam draudzīgo aptauju, cik plaši vien iespējams, lai tā nonāk līdz visiem — gan laju, gan ordinētajiem — draudžu locekļiem. To papildina diskusiju rokasgrāmata, lai palīdzētu mācītājiem vadīt sarunas un pārdomas vietējā draudzes vai diecēzes līmenī. Atbildes uz anketas jautājumiem tiks gaidītas līdz 2021. gada 31. martam, savukārt atbildes par diskusiju jautājumiem no rokasgrāmatas jāiesūta līdz 30. jūnijam.

Informācija, kas saņemta no aptaujas, tiks analizēta un pārrunāta nākamajā Asamblejā, lai gan atsevišķu personu un baznīcu ieguldījums paliks anonīms. Procesa, kura nosaukums ir “Mēs ticam Svētajam Garam”, mērķis ir “ieklausīties, kā mēs paužam savu kopīgo luterāņu identitāti dzīvo, kontekstuālo identitāšu harmonijā visā mūsu kopībā”.

“Mēs ceram, ka aptauja un diskusiju jautājumi iedvesmos vietējās baznīcas pētīt mūsu vienas ticības radošo daudzveidību, vienu cerību un vienu kristības aicinājumu,” Māc. Dr. Chad Rimmer, PLF programmas “Identitāte, Kopība un Formācija” vadītājs

 

PLF Identitāte, Kopība un Formācija programmas vadītājs Dr. Chad Rimmer teica: “mūsu kopīgās luterāņu tradīcijas Bībeles, liturģijas, konfesionālie, teoloģiskie un garīgie pamati parādās dažādos kontekstos skaistu valodu, kultūru un aicinājumu mozaīkā visā pasaulē.”

“Kad mēs iesaistāmies dialogā ar luterāņu māsām un brāļiem no atšķirīga sociālā, politiskā, ekonomiskā un ekoloģiskā konteksta, mēs paplašinām paši savu izpratni par to, ko nozīmē būt luterāņiem,” sacīja Rimmer. “Mēs ceram, ka aptauja un diskusiju jautājumi iedvesmos vietējās baznīcas pētīt mūsu vienas ticības radošo daudzveidību, vienu cerību un vienu kristības aicinājumu un piedalītos Dieva transformācijas darbā,” viņš piebilda.

Resursi (angļu valodā): 

LUTERĀŅU IDENTITĀTES IZPĒTES PROCESS 

BŪT LUTERĀNIM VEBINĀRU SĒRIJA 

LUTERĀŅU IDENTITĀTE: DISKUSIJU ROKASGRĀMATA UN APTAUJA 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: PLF/Albin Hillert