PLF projekts paver jaunas durvis palestīnietēm

7. Feb, 2021

JERUZALEME/VINIPEGA, Kanāda/ŽENĒVA

12.01.2021.

PLF Jeruzalemē piedāvā arodapmācību un ekonomisko iespēju nodrošināšanu

Palielināt sieviešu nodarbinātību palestīniešu teritorijās un uzlabot viņu piekļuvi tehniskajām un arodizglītības programmām: projekts pasaules luterāņu federācijas Jeruzalemes programmā cenšas dot iespēju sievietēm, atbalstot viņu ekonomisko neatkarību.

“Palestīniešu teritorijās bezdarbs ir galvenais nabadzības cēlonis,” norāda PLF projektu vadītājs Suhad Kasbari. Sievietēm ir mazāk iespēju atrast darbu nekā vīriešiem, un esošās iespējas ir grūti pieejamas. Šī situācija saasina esošos ekonomiskos un sociālos šķēršļus, tādējādi vēl vairāk saasinot jau esošās  problēmas. Sievietēm ar invaliditāti situācija ir vēl sarežģītāka.”

Sadarbībā ar Kanādas Luterāņu pasaules palīdzības organizāciju (CLWR), Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) Jeruzalemes programma nesen uzsāka projektu, lai uzlabotu palestīniešu sieviešu izglītības, apmācības un nodarbinātības iespējas netradicionālajās jomās. Projekts, ko finansē Kanādas valdība “Global Affairs Canada”, ilgs piecus gadus.

“Normalizēt” sieviešu nodarbinātību

Jaunais projekts, kura nosaukums ir “Dzimumu skarošā un iekļaujošā tehniskā izglītība un apmācība”, uzlabos sieviešu piekļuvi tehniskajām un profesionālās izglītības programmām, kas ir piemērotas viņu vajadzībām, interesēm un tirgus prasībām. Viņas iegūs atbilstošas darba vietas un finansiālu neatkarību.

“Projekts pavērs jaunas durvis sievietēm, nodrošinot lielāku ekonomisko brīvību un pašpārliecību ģimenēs un kopienās,” norāda Kasbari.

PLF kopš 1949. gada vada veiksmīgu profesionālās izglītības programmu palestīniešu teritorijās Ramallahā un Beit Haninā. Pēdējo desmit gadu laikā PLF izvirzīja mērķi piesaistīt sievietes. Ar dažādu pasākumu palīdzību ir sasniegts sākotnējais mērķis — 25%  absolventu ir sievietes.

Tagad iespējams paplašināt esošās programmas un ieviest jaunus kursus sievietēm dažādās jomās, tostarp tajās, ko parasti apmeklē vīrieši. Tādējādi projekta mērķis ir normalizēt sieviešu iesaistīšanos dažādās kopienu lomās.

Sieviešu ekonomiskās iespējas ir svarīgas, lai īstenotu sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību. Ekonomiskās iespējas ietver sieviešu iespēju vienlīdzīgi piedalīties darba tirgū, piekļūt pienācīgam darbam, kā arī paust savu viedokli un jēgpilnu līdzdalību ekonomikas lēmumu pieņemšanā, tostarp mājsaimniecību līmenī. Sieviešu iespējas ekonomikā ir galvenais faktors, lai izpildītu Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Izveidot sievietēm labvēlīgu vidi

“Jaunā iniciatīva balstās uz PLF pieredzi, nodrošinot profesionālo apmācību Rietumkrastā, kur esam bijuši ilggadīgi partneri,” norāda CLWR izpilddirektore Karin Achtelstetter. “Katru gadu mūs iedvesmo talantīgie jaunieši, kuri absolvē programmu un atrod darbu savos laukos. Pievēršot lielāku uzmanību sieviešu izglītībai, mēs sasniegsim būtisku ietekmi, un simtiem sieviešu, kuras saskaras ar šķēršļiem izglītībai, nodarbinātībai un vienlīdzībai, saņems palīdzību.

Pievēršot lielāku uzmanību sieviešu izglītībai, palīdzēsim simtiem sieviešu, kuras saskaras ar šķēršļiem izglītībai, nodarbinātībai un vienlīdzībai. Karin Achtelstetter, Canadian Lutheran World Relief

“Mēs zinām, darbaspēka sadalījuma atšķirības pēc dzimuma palestīniešu teritorijās ir saistītas ar vairākiem faktoriem. Tām ir ekonomisks, sociāls un kulturāls raksturs, sieviešu uzņēmējdarbībai trūkst atbalstošas vides”, saka PLF reģionālās programmas koordinatore Tuvajos Austrumos un Pasaules dienesta Dzimumu līdztiesības koordinācijas centra pārstāve Caroline Tveoy.

“Līdz ar šo projektu PLF piedāvā sievietēm netradicionālu profesionālo un tehnisko apmācību. “Piedāvājot netradicionālas profesionālās un tehniskās mācības un sadarbojoties ar VTC un darba devēju tīklu visā Rietumkrastā, PLF atbalsta  uz dzimumu jutīgu politiku un praksi reģionā,” piebilst Tveoy.

Megana Redmonda/CLWR. Red. PLF/C. Kästner

PLF Jeruzalemē nodrošina profesionālo apmācību vai vairāk nekā 70 gadus. Mācību centri ir orientēti uz to, lai sasniegtu Palestīnas jaunatni ar ierobežotām iespējām nestabilu ekonomisko un sociālo apstākļu, kā arī invaliditātes dēļ. Pēdējā desmitgadē mērķis bijis palielināt sieviešu un sieviešu absolventu skaitu mācību programmā. Tas ir saistīts ar centieniem palielināt sievietēm pieejamo profesiju skaitu vietējā tirgū.

Kanādas luterāņu palīdzība pasaulei ir starptautiska palīdzības un attīstības aģentūra, kas risina problēmas un reaģē uz netaisnību, kas rada cilvēku ciešanas un nabadzību. Kā Kanādas luterāņu kopienu aģentūra Kanādas luterāņu palīdzība pasaulei sniedz iespēju kanādiešiem reaģēt uz nacionālajām un starptautiskajām vajadzībām.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija 

Foto: PLF/Albin Hillert