Klimata krīze ir humanitāra krīze (PLF ziņas)

7. Feb, 2021

ŽENĒVA, Šveice

25.02.2021.

PLF un partneri izsludina uzaicinājumu paātrināt adaptāciju klimata pārmaiņām

Līdz ar ANO un starptautiskām humanitārām organizācijām, Pasaules Luterāņu federācija (PLF) aicina paātrināt adaptāciju klimata pārmaiņām, lai mazinātu un novērstu katastrofu risku, kas nesamērīgi ietekmē visneaizsargātākos iedzīvotājus. 

Uzaicinājums tika izteikts video Climate Adaptation Summit (CAS) 2021, kas 25. un 26. janvārī tiešsaistē notika 2021. gada samita  sanāksmē par klimata pārmaiņām.

Video attēlota klimata izraisītu katastrofu ietekme un redzams, kā tās iespējams kontrolēt un samazināt.

LWF and partners call for accelerated climate adaptation from Lutheran World Federation on Vimeo.

Klimata izraisītu notikumu ietekme

Pēdējo desmit gadu laikā klimata un laika apstākļu izraisītas katastrofas ir prasījušas vairāk nekā 400 000 cilvēku dzīvību, skārušas 1,7 miljardus cilvēku un pārvietojušas vidēji 25 miljonus cilvēku gadā. Šie riski pieaug, jo nākotnē tiek prognozēti biežāki un daudz briesmīgāki notikumi. Līdz 2050. gadam klimata katastrofu dēļ ik gadu varētu būt nepieciešama humānā palīdzība 200 miljoniem cilvēku.

Lai gan klimata krīze skar ikvienu, tā nesamērīgi ietekmē visneaizsargātākos cilvēkus. Viņi saskaras ar daudziem citiem draudiem, tostarp konfliktiem, vardarbību un nabadzību. Saskaņā ar ND-Gain indeksu, no 20 valstīm, kuras uzskata par visneaizsargātākajām pret klimata pārmaiņām, 12 valstis ietekmē konflikti. Daudzi pārvietotie cilvēki dzīvo klimata karstajos punktos, kur viņus regulāri skar lieli plūdi, karstuma viļņi un sausums.

Visvairāk cieš marginalizētas grupas —  sievietes, bērni, trūcīgie un tie, kas nevar regulāri iegādāties pārtiku. Liela daļa no klimata pārmaiņu pārvietotajām personām ir sievietes. Arī gados vecāki cilvēki neproporcionāli daudz cieš no katastrofām.

Adaptācija klimata pārmaiņām ir būtiska

Tomēr klimata un laika apstākļu izraisītas katastrofas nav nenovēršamas. Pastāv instrumenti, lai kontrolētu un mazinātu klimata riskus un tiem pielāgotos.

Izmantojot zinātniskos datus, lai laikus novērstu nelaimi un sadarbotos ar vietējām kopienām un partneriem,var ierobežot katastrofu sekas.

Ir nepieciešams finansējums, lai uzstādītu sistēmas, kas brīdina par tuvojošos nelaimi. Tas var novērst katastrofu un paglābt iedzīvotājus.

Globālajai rīcībai klimata jomā  jāatbalsta visupirms vismazāk aizsargātās valstis un kopienas, lai novērstu pašreizējo klimata krīzi, tai sagatavotos un pielāgotos.

PLF dalība

“PLF aktīvi sadarbojas ar savām dalībnas baznīcām un caur savām valstu programmām, lai palīdzētu neaizsargātajām kopienām adaptēties, kā arī mazināt katastrofu risku,” skaidro Isaiah Toroitich, PLF globālās aizstāvības biroja vadītājs. 

“Klimata aizsardzības un humānās palīdzības pasākumi ir cieši saistīti, un tādēļ starptautiskajai sabiedrībai ir jādubulto savi centieni, lai sasniegtu vērienīgus adaptācijas un seku mazināšanas pasākumus.”

LWF World Service programma Etiopijā ir viens no PLF iesaistes piemēriem šajā sakarā. Tā ir iesaistīta lauksaimniecības attīstībā un ūdens ilgtspējas nodrošināšanā vietējās kopienās. Tā arī atbalsta desmitiem tūkstošu bēgļu ar ūdens un sanitārijas programmām, izglītību, psihosociālo atbalstu, iztikas līdzekļu attīstību un vides saudzēšanu.

Vēl viens piemērs ir Centrālamerika, kas ir viens no visneaizsargātākajiem reģioniem pasaulē. Šeit PLF Pasaules dienests īsteno projektus par vides ilgtspējību, vietējo dabas resursu pārvaldību un pārtikas nodrošinājumu Gvatemalā, Hondurasā un Nikaragvā.

Aicinājumā uz darbību, kas tika izsludināts saistībā ar programmu CAS 2021, ir iekļauta viena no augstākā līmeņa sanāksmes rīcības tēmām, to kopīgi izstrādāja PLF un tālāk minētās organizācijas:  Concern WorldwideInter-Agency Standing Committee (IASC)International Committee of the Red Cross (ICRC)International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)Norwegian Refugee CouncilUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)Save the ChildrenSpecial Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced PersonsUnited Nations Population Fund (UNFPA)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), un UN World Food Programme (WFP).

Iesniedza PLF/A.Weyermüller

PLF RĪCĪBA TAISNĪGUMAM (resurss angļu valodā)

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: Sean Hawkey