Bēgļu pusaudži runā par garīgo veselību

7. Feb, 2021

Palorinya, Obongi, Uganda/Ženēva

07.01.2021.

PLF Ugandā organizē rekolekcijas jaunajiem bēgļiem

PLF īsteno pilotprojektu, kas vērsts uz pusaudžu bēgļu garīgo veselību Ugandā, piedāvājot viņiem veidu, kā apstrādāt traumas un sagatavoties nākotnei.

Mabior * rāda zīmējumu ar zēnu, kurš spēlē futbolu, un vīru ar pudeli. “Es uzzīmēju fotogrāfiju, kur spēlēju futbolu, jo man tas tik ļoti patīk. Tēvs dzer daudz alkohola un traucē mums mājās. Viņš ar mums kaujas un liek mums aizbēgt”, skaidroja 14 gadus vecais jaunietis. Mabior ir no Dienvidsudānas un jau gadiem dzīvo bēgļu apmetnē Ugandas ziemeļos. Zīmējums tapis garīgās veselības rekolekcijās pusaudžiem, ko organizēja Pasaules Luterāņu federācijas (PLF) valsts programma Ugandā.

Desmit pusaudžu grupas Palorinjā, Adjumani, Lamwo un Kjangwali bēgļu apmetnēs piedalījās garīgās veselības rekolekciju programmā, kurā apvienoja atpūtas aktivitātes, terapeitiskos vingrinājumus un dzīves iemaņas. Četru dienu laikā jaunie bēgļi spēlēja emocionālās pratības spēles, piedalījās konfliktu risināšanas apmācībās, relaksācijas vingrinājumos, kā arī dažādās sporta un mākslas aktivitātēs. Rekolekcijas bija daļa no PLF izmēģinājuma programmas, ko atbalstīja ASV valdība ar tās Iedzīvotāju, bēgļu un migrācijas biroja (PRM) starpniecību.

Atgūt cerību un nākotni

Pusaudži bēgļu apmetnēs Ziemeļugandā pārdzīvojuši otro pilsoņu karu Dienvidsudānā, bet par to samaksājuši augstu cenu. Viņi jau pavisam jauni piedzīvoja vardarbību un bija liecinieki zvērībām. Viņi zaudēja cilvēkus, dažreiz pat vecākus vai tuvus ģimenes locekļus. Visi zaudējuši savas mājas un bieži vien vērtīgas mantas.

Viņu grūtības turpinās — bēgļu apmetnē ir ierobežoti resursi,  iespējas un ekspluatācijas risks. Daudzi pamet skolu vai ir agri apprecas, lai atrisinātu finansiālās grūtības ģimenē. Psihosociālie darbinieki ir novērojuši augstu depresijas un pat pašnāvības mēģinājumu skaitu jaunu bēgļu vidū. Emocijas un traumas, kam netiek pievērsta uzmanība, izraisa arī konfliktus nometnēs un apmetnēs. Bieži sastopama alkohola un narkotiku lietošana, kā Mabior ģimenē.

COVID-19 pandēmijas izraisītās papildu problēmas izjauca ierastās sadarbības un tīklošanās ceļu  un bieži saasināja pašreizējās problēmas un grūtības bērniem un pusaudžiem.

“Rekolekciju mērķis bija palīdzēt pusaudžiem, kas izkļuvuši no kara, atgūt cerības uz dzīves nākotni,” sacīja Psihosociālais inspektors Patrick Kyeyune Kafuuma, kas darbojas PLF Ugandas programmā un atbildīgs par rekolekcijām četrās bēgļu apmetnēs.

“Atbalsts bērniem un jauniešiem, kurus skāruši konflikti un traumas, palīdzība  viņu dzīves pieredzes pārdomāšanā, ir svarīgs solis ceļā uz dziedināšanu, emocionālo labklājību un noturīgu, mierīgu un produktīvu indivīdu un kopienu veidošanu,” turpina Kafuuma. “Veicinot šādas iniciatīvas, PLF mērķis ir stiprināt bērnu garīgo veselību un uzlabot nākotnes izredzes.”

Atceries pagātni, pievērsies nākotnei

Tomēr PLF darbiniekiem nācās meklēt pieeju jauniešiem ļoti uzmanīgi. PLF darbinieki pirms rekolekcijām izgāja apmācības; konsultantu grupa sniedza dalībniekiem individuālu atbalstu. Rotaļas un mākslinieciskas aktivitātes deva jauniešiem drošu iespēju izpaust jūtas. Vispopulārākā darbība bija “dzīvības koka” zīmēšana, kas palīdzēja pusaudžiem saistīt pagātnes atmiņas un pozitīvos pārdzīvojumus ar viņu pašreizējo situāciju un viņu nākotnes nodomiem.

“Es vienmēr jūtos nelaimīgs, ka manā valstī nav miera, bet uzskatu, ka reiz Dienvidsudānā būs miers. Mēs ar ģimeni atstāsim Njumanzi apmetnes un atgriezīsimies savā valstī,” cer Akora, jauna meitene no Dienvidsudānas.

Akora ir iemācījusies runāt par lietām, kas viņu satrauc, pauž emocijas un atbalsta citus.  “Es biju bikla, nevarēju runāt ar daudziem cilvēkiem, bet tagad man ir drosme runāt par to, kas mani sāpina un dara laimīgu. Es arī mācos izrādīt mīlestību pret citiem ,” viņa stāsta.

Tas veido pamatu nākamajam solim. Psihosociālā atbalsta darbinieks Kafuuma veido rekolekcijas tā, lai jaunieši varētu sniegt atbalstu citiem. “Projekta mērķis ir pašiem bēgļiem nodrošināt garīgās veselības rekolekcijas savā kopienā,” viņš saka.

Mabior jau apņēmies runāt ar draugiem par alkohola kaitīgumu. Rekolekcijas arī ļāva viņam orientēties un domāt par savu nākotni un mērķiem dzīvē. “Dzīves koks mani ir pamudinājis kļūt par profesionālu futbolistu, lai es varētu palīdzēt un atbalstīt savu ģimeni,” viņš saka ar pilnu 14-gadīga puiša optimismu.

* dalībnieku vārdi ir mainīti

PLF/C. Kästner

Bēgļu garīgā veselības rekolekcijas ir daļa no PRM finansētā ReLiVE projekta (Atjaunot dzīvi, redzējumu un iespēju nodrošināšanu). 2021. gadā projekts turpinās četrās bēgļu apmetnēs, lai sasniegtu vēl vairāk jauniešu, izdzīvojušos no dzimuma balstītas vardarbības, kā arī vienaudžu izglītotājus bērniem draudzīgā vietās un sievietēm un meitenēm drošās telpās.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: PLF/H. Lehto