“Sievietes jautā” (Andreasa Knapa dzejoli tulkojusi Lilija Tenhāgena)

4. Feb, 2021

Sievietes jautā

ja sieviete
laida pasaulē VĀRDU
kāpēc gan sievietes
lai nesludinātu vārdu arī no kanceles

ja sieviete
uzslavēta par klausīšanos
kāpēc gan sievietes
lai nemācītu arī to, ko dzirdējušas

ja sieviete
skūpstīja jēzus kājas kāpēc gan sievietes
lai neskūpstītu arī altāri

ja sieviete
ar eļļu svaidīja kristus miesu
kāpēc gan sievietes
lai nepildītu arī svaidīšanas kalpošanu

ja sieviete
runājot par maizi panāca jēzus domu maiņu kāpēc gan sievietes
lai nesacītu vārdus maizes pārvērtības brīnumā

ja sieviete
no jēzus izlūdzās vīna pilnus traukus kāpēc gan sievietes
lai nesacītu arī svētību pār vīna kausu

ja sieviete
kā apustule tika sūtīta pirms mācekļiem kāpēc gan sievietes
lai nebūtu aicinātas arī apustuļu pēctecībā

Autors: Andreas Knapp (*1958) 

Tulk. Lilija Tenhāgena

Rakstu vietu atsauces pantos: (1) Lk 2,7; Jņ 1,14; (2) Lk 10,42; (3) Lk 7,38; (4) Jņ 12,3; (5) Mt 15,27; Mk 7,28; (6) Jņ 2,3-5; (7) Jņ 20,17-18

Attēls: Jan Vermeer van Delft (1632 – 1675) „Kristus pie Marijas un Martas”