PLF prezidenta Ziemsvētku vēsts

4. Jan, 2021

ZIEMSVĒTKU laikā, kad piedzīvojam nenoteiktību un bailes no nepazīstamām un vēl nebijušām COVID–19 pandēmijas problēmām, kristieši tiek aicināti uzticēties solījumam “Dievs ienāk pasaulē nest gaismu un dzīvību, un cerību pa vidu visām grūtībām, ar kurām joprojām sastopamies”.

Luterāņu pasaules federācijas (PLF) prezidents arhibīskaps Dr. Panti Filibus Musa  savā 2020. gada Ziemassvētku vēstījumā visām PLF dalībniecēm baznīcām runā par cerību un aicina nepagurt. Pielīdzinot Marijas un Jāzepa bailes šodienas nemieram, Musa ir pārliecināts, ka “šī bērna piedzimšana, kas ielikts silītē un kuru pielūdz pazemīgi gani, nesīs jaunu cerību un jaunu gaismu tumšai pasaulei”.

Prezidents teica, ka luterāņu sadraudze ar bailēm un nemieru vērojusi, kā koronavīrusa slimība izplatās visā pasaulē “ārkārtīgi sāpīgi, pieprasot simtiem tūkstošu dzīvību”.

Savā vēstījumā viņš atsaucas uz daudzajiem veidiem, kā PLF baznīcas turpina sniegt atbalstu tiem, kurus vissmagāk skārusi pandēmija, tostarp tiem, kas bija izolēti, bez ienākumu avotiem un briesmās. “Mūs iedvesmo stāsti par inovatīviem veidiem, kā baznīcas ir uzturējušas saikni starp cilvēkiem, lai pielūgtu Dievu, kalpotu un liecinātu par evaņģēliju,” viņš piebilst.

Tomēr šī gada svētki būs nepierasti daudzajiem, kuri nespēs būt kopā ar saviem mīļajiem, un meklēs jaunus veidus, kā godināt Dievu un dziedāt tradicionālos Ziemassvētku korāļus bez baznīcas apmeklēšanas.

Lai gaisma iespīd mūsu dzīves tumsā un visu cilvēku dzīvē, kā to pirmajā Ziemassvētku naktī saņēma eņģeļu pārsteigtie gani.  Un lai bērna piedzimšana Betlēmē nes negaidītu prieku jums visiem un jūsu ģimenēm,” Musa nobeidz.

Seko pilns Ziemassvētku vēstījuma teksts.

Negaidīts prieks nebijušos Ziemsvētkos

Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Lk. 2:7

Mīļie draugi, māsas un brāļi Kristū,

Atkal pulcējamies, lai svinētu Jēzus piedzimšanu un uzklausītu pazīstamos vārdus, kas stāsta par viņa piedzimšanu Betlēmes stallī.

Tomēr, gatavojoties Ziemsvētkiem, mēs arī ar sāpēm saprotam, ka šī gada svētki būs nepierasti tiem, kuri nespēs būt kopā ar saviem mīļajiem, pulcēties uz dievkalpojumiem ierastajās baznīcās vai kopā  dziedāt tradicionālos Ziemassvētku korāļus.

Kopš 2020. gada sākuma mēs visi esam piedzīvojuši nepazīstamas, neredzētas problēmas, ko radīja koronavīrusa pandēmija. Ar bailēm un nemieru esam vērojuši, kā slimība izplatās no vienas valsts uz otru, no viena kontinenta uz citu, pieprasot simtiem tūkstošu dzīvību. Tas ir ļoti sāpīgi.

Mums bija jāpielāgojas daudzajām krasajām izmaiņām, ko noteica karantīnas ierobežojumi, jo valdības un kopienas centās aizsargāt cilvēkus un apturēt vīrusa izplatību.

Tomēr mūs arī  iedvesmo daudzie stāsti par solidaritāti un atbalstu, ko mūsu baznīcas sniedz tiem, kurus vissmagāk skāruši ierobežojumi, tiem, kuri zaudējuši savu ienākumu avotu vai kuri šobrīd atrodas izolācijā, vientulībā un trūkumā. Mūs iedvesmo stāsti par jauniem veidiem, kā baznīcas uztur saikni starp cilvēkiem, lai pielūgtu Dievu, kalpotu un liecinātu par evaņģēliju

Bet mums daudziem, gatavojoties sveikt Jēzu mūsu mājās un sirdīs, šis tradicionālā prieka un svētku laiks var būt nedrošs, pilns ar bailēm par nākotni.

Tomēr, lasot pazīstamos Bībeles vārdus, mēs varam iedomāties, ka Marija un Jāzeps juta līdzīgas bailes gan par sevi, gan par sava bērna nākotni. Viņu bērns dzima stallī, tālu no pierastās ģimenes. Lopi visapkārt un salmi silē, kas kalpos par šūpuli, noteikti neatbilda viņu plāniem par bērna piedzimšanu. No Evaņģēlija stāstiem mēs zinām, ka arī  vēlāk viņi bēgļu gaitās Ēģiptē joprojām jūt bailes un nedrošību.

Un tomēr mēs zinām, ka šī bērna piedzimšana, kas guļ silītē un ko  pielūdz pazemīgi gani, nesīs jaunas cerības un jaunu gaismu tumšai pasaulei. Par spīti negaidītajiem, neplānotajiem, neskaidrajiem piedzimšanas apstākļiem, mēs zinām, ka šis mazulis ir Mesija, Dieva dēls un Miera Valdnieks, kas dod jaunu dzīvību visiem, kas viņam tic.

Tāpēc arī mēs varam uzticēties šim solījumam tāpat kā Marija un Jāzeps. Mēs varam atkal ieklausīties stāstā par Dieva nākšanu pasaulē, kas atnes gaismu un dzīvību, un cerību pa vidu visām grūtībām, ar kurām turpinām saskarties.

Lai jums ir jaunas cerības, kad atkal dzirdat pazīstamos evaņģēlija vārdus un atrodat jaunus veidus, kā godināt un svinēt šā gada Ziemassvētkus tiešsaistē vai kopā ar citiem, kā to apstākļi ļauj.

Lai gaisma iespīd mūsu dzīves tumsā un visu cilvēku dzīvē, kā to pirmajā Ziemassvētku naktī saņēma eņģeļu pārsteigtie gani.  Un lai bērna piedzimšana Betlēmē nes negaidītu prieku un debesu svaigumu jums visiem un jūsu ģimenēm šajā Ziemsvētku laikā.

Novēlu jums priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus!

Arhibīskaps Panti Filibus Musa

Pasaules Luterāņu federācijas prezidents

NUMANA, Nigērija/ŽENĒVA

17.12.2020.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: PLF/Albin Hillert