Mūžībā aizsaukta mācītāja Ņina Rautenšilde

17. Dec, 2020

12. decembrī mūžībā aizgājusi latviešu izcelsmes mācītāja Amerikā Ida Ņina Rautenšilde.

Atvadīšanās notiks 18. decembrī pl. 11:00 Oakridge kapsētā Hillside, IL.

Ida Ņina Rautenšilde dzimusi 1929. gadā Latvijā. 1944. gadā viņa kopā ar savu ģimeni devusies bēgļu gaitās caur Liepājas ostu un nokļuvusi ASV. Ida Ņina ir strādājusi par ārsti ASV, bija precējusies ar mācītāju A. Rautenšildu.

Amerikā Ida Ņina Rautenšilde tika ordinēta LELB Pasaulē (jeb Latviešu luterāņu trimdas baznīcā) 1990. gada 2. septembrī un kalpojusi Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudzē.

Mācītāja Ida Ņina Rautenšilde pa vidu. Latvijas simtgades dievkalpojuma laikā Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudzē.

Foto: Ciānas draudze