Ēnu pandēmija: izglītot un pieņemt tiesību aktus, lai izbeigtu seksuālo vardarbību

5. Dec, 2020

Vebinārā iepazīstina ar ticīgo grupu labāko praksi, sadarbojoties, lai izbeigtu ar dzimumu saistītu vardarbību Ugandā

Lai novērstu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, ir “jāvēršas pret dziļi iesakņojušos kultūras un reliģisko pārliecību” kopienas līmenī, vienlaikus stiprinot tiesību aktus un atbalstu izdzīvojušajiem valsts līmenī.

Paul Orikushaba ir programmu vadītājs Pasaules Luterāņu federācijai (PLF) Ugandā, kas sadarbojas gan ar bēgļiem, gan vietējām kopienām uz ziemeļu un rietumu robežas ar Dienvidsudānu un Kongo Demokrātisko Republiku. Viņš stāstīja par šīs daudzkāršās pieejas efektivitāti seksuālās un ar dzimumu saistītās vardarbības risināšanā 25. novembra vebinārā “Ēnu pandēmija”.

Vebinārs noika, lai atzīmētu ANO starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai un 16 aktīvisma dienu sākšana, lai izbeigtu ar dzimumu saistītu vardarbību. To kopīgi rīkoja PLF kopā ar Side by Side ticības kustību par dzimumu taisnīgumu, ACT Alliance, Mothers ‘s Union Ugandā un Rural Action Community Based Organization (RACOBAO).

Reliģisko līderu būtiskā loma

Orikushaba uzsvēra, ka ar dzimumu saistīta vardarbība ir “globāla nelaime”, kas barojas no  bezspēcības un izglītības trūkuma, liedzot cilvēkiem ar ierobežotām iespējām aizstāvēt savas tiesības un cieņu. Viņš teica, ka reliģiskajiem līderiem ir būtiska nozīme, lai no kanceles sniegtu cilvēkiem informāciju un cīnītos ar kultūras praksi, kas normalizē vardarbību pret sievietēm.

PLF Ugandā darbojas kopš 1979. gada, atbalstot lauksaimniecisko ražošanu un citas ienākumus nesošas darbības, kā arī nodrošinot ārkārtas palīdzību un ilgtermiņa aizsardzību bēgļiem un valsts iekšienē pārvietotām personām, kas bēg no konfliktiem vai dabas katastrofām. Lai gan valsts pēdējo desmit gadu laikā ir piedzīvojusi ievērojamu ekonomikas izaugsmi, aptuveni ceturtā daļa tās iedzīvotāju joprojām ir uz nabadzības robežas.

Citi vebināra runātāji uzsvēra, cik liela nozīme ir ekonomikas iespējām, jo nabadzība un pārtikas nepietiekamība ir divi galvenie ar dzimumu saistītas vardarbības avoti. Side by Side pārstāve Irene Anena, kas koordinē Ugandas Anglikāņu baznīcas darbu saistībā ar dzimtes jautājumiem, uzsvēra klimata pārmaiņu pieaugošās problēmas, kurām ir milzīga ietekme uz sievietēm, jo viņas veido vairāk nekā 80% no strādājošajiem valsts lauksaimniecības nozarē.

Vīrišķības pozitīvie modeļi

Anena arī norādīja uz to, cik svarīga nozīme ir sadarbība starp reliģiskām grupām,  veidojot radio un televīzijas programmas, kas skaidri izsaka neiecietību pret seksuālu vardarbību un mudina izdzīvojušos ziņot par vardarbības gadījumiem. Viņa norādīja, ka dialoga veicināšana kopienās ir vēl viens svarīgs veids, kā iesaistīt sievietes un vīriešus, arī ticības līderus, diskusijās par jautājumiem, kas iepriekš bija tabu temati, piemēram, menstruālā higiēna vai seksuālā un reproduktīvā veselība.

Tas, kā mēs izglītojam un audzinām bērnus mājās un skolā, noteiks, kā viņi uzvedas kā pieaugušie. Paul Orikushaba, head of programs for LWF in Uganda

Dalībnieki uzsvēra ietekmi, kāda ir sadarbībai ar kristiešu un musulmaņu līderiem Ugandā, lai nebūtu pārpratumu par atbildību izbeigt ar dzimumu saistītu vardarbību un veicinātu pozitīvus vīrišķības modeļus visos sabiedrības līmeņos. “Tas, kā mēs izglītojam un audzinām bērnus mājās un skolā, noteiks, kā viņi uzvedas kā pieaugušie,” sacīja Orikushaba.

Valsts līmenī, viņš teica, ir nepieciešams lielāks finansējums, lai atbalstītu organizāciju darbu, kas mudina saukt pie atbildības vainīgos un nodrošināt izdzīvojušo tiesisko aizsardzību. 2019. gadā reliģiskās grupas spēja ietekmēt likumprojektu par seksuālo vardarbību, ko decembrī vajadzētu apstiprināt par likumu, aicinot noteikt bargus sodus varmākām. Tomēr par seksuālu vardarbību joprojām netiek pietiekami ziņots, un ir steidzami vajadzīga sadarbība starp policiju, tiesu iestādēm, veselības aizsardzības iestādēm un kopienas vadītājiem, lai stiprinātu palīdzības iespējas izdzīvojušajiem.

Būtiska PLF darba daļa šajā jomā ir legālu palīdzības klīniku un mobilo tiesu veicināšana, lai nodrošinātu izdzīvojušo piekļuvi konsultāciju pakalpojumiem un valsts tiesu sistēmai. “Tiesību akti var būt spēkā,” saka Orikushaba, “bet to īstenošana ir sarežģīta.” Dalībnieki secināja, ka ir panākts ievērojams progress ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā Ugandā, bet Covid-19 pandēmija radījusi nopietnus sarežģījumus un atcēlusi daudzus no gūtajiem ieguvumiem.

KAMPALA, Uganda

26.11.2020.Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto: PLF/P. Hitchen