Zimbabve: sievietes un vīrieši strādā kopā dzimumu līdztiesības jomā

2. Nov, 2020

Balsis no sadraudzības: mācītāja Elitha Moyo

Zimbabves Evanģēliski luteriskā baznīcas  (ZELB) mācītāja Elitha Moyo  uzskata, ka dzimumiem jāsadarbojas, lai izbeigtu piespiedu, bērnu laulības, mazgadīgo grūtniecību un uz dzimumu balstītu vardarbību. Moyo, ZELB dzimumu līdztiesības koordinatore un PLF padomes locekle saka, ka sadarbībā starp dzimumiem iespējams izbeigt varmācību un kopīgi augt.

Moyo kopā ar trīs ZELB diecēzes un vietējiem ierēdņiem ievēroja vardarbības pieaugumu pret sievietēm un bērniem, kad kopienas skāra koronavīrusa (COVID-19) pandēmija. Šie novērojumi lika Moyo un ZELB Gender Justice (Dzimumu Taisnīguma) projekta (projektu kopš 2012. gada finansē Pasaules Luterāņu federācija) doties uz Zimbabves austrumu, rietumu un centrālajiem rajoniem, apvienojot informācijas sniegšanu par sanitārajām normām COVID-19 laikā ar  dzimumu līdztiesības kampaņu.

Degsme un aicinājums uz vadīšanu un dzimumu līdztiesību ļāvuši Moyo pieredzēt pozitīvas pārmaiņas dzimumu jautājumos pat viskonservatīvākajās Zimbabves kopienās.

Tu esi evanģēliski luteriskās Baznīcas  Zimbabvē Gender Justice koordinatore. Kā tavs darbs pēdējā laikā ir kļuvis grūtāks?

ZELB šajā krīzē, ko izraisa COVID-19, netiek taupīta, cieš arī tās locekļi, ieskaitot tos, kas atbalsta baznīcu finansiāli. Tā kā ir skarti  mūsu vietējie finanšu atbalstītāji, baznīca ir krīzē un nespēj atbalstīt savus darbiniekus un locekļus.

Seksuālas izmantošanas un citas ar dzimumu saistītas vardarbības (GBV) gadījumu skaits pieauga un saasinājās saistībā ar COVID-19, jo bija ierobežota piekļuve resursiem – ūdenim, pārtikai – un piekļuvi veselības aprūpes iestādēm ierobežotās pārvietošanās dēļ.

Kā notiek veselības aprūpe Zimbabvē?

Mēs ceram, ka veselības ministrs uzlabos veselības iestādes, kuru stāvoklis pasliktinās. Lielākā daļa cilvēku meklē medicīnisko aprūpi misijas un privātajās slimnīcās, bet diemžēl tikai daži var atļauties doties uz privātajām slimnīcām, un misijas slimnīcas nav izvietotas pilsētās un citās teritorijās, kur cilvēki tās var sasniegt. Misijas slimnīcās ir arī grūtības dabūt zāles un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Trūkst testēšanas komplektu, kas nozīmē to, ka cilvēki netiek pārbaudīti, tāpēc faktiskais ar COVID-19 inficēto cilvēku skaits nav zināms.

Kādas ir ZELB stratēģijas, lai palīdzētu sievietēm šajā laikā?

Ņemot vērā COVID-19 un pārvietošanās ierobežojumiem, GBV bija liels iemesls bažām, jo mēs zinām, ka vainīgie parasti ir tuvi radinieki un uzticības personas. COVID-19 laikā  esam pieredzējuši mazgadīgo grūtniecības skaita pieaugumu, kā arī GBV gadījumus, kad tika nogalinātas vai ievainotas sievietes. Arī nabadzība veicina vardarbību.

ELZB iejaucās, palīdzot sievietēm un bērniem, izmantojot māsu baznīcu vai partneru finansētas aktivitātes. Šie pasākumi ietver iespēju palielināšanas projektus skolās un seminārus jaunajām māmiņām, kā arī apmācības uzņēmējdarbībā un dažādās prasmēs.

Dažu semināru laikā tika novērots, ka cilvēki, klātesot vadītājiem, var brīvi sarunāties un dalīties pieredzē par GBV savās ģimenēs un kopienās. Tas liecina, ka semināros sievietes un bērni jutās pietiekami droši, runājot par GBV.

Tu teici, ka vīrieši un zēni ir aktīvi dzimumu taisnīguma dalībnieki. Vai vari paskaidrot, kāpēc?

Ir jāvēršas pie vīriešiem un zēniem, jo viņi bieži var būt par šķērsli vai pretoties, kad runa ir par sievietēm. Ja mēs efektīvi nenodarbosimies ar vīriešiem un zēniem, sabiedrības centieni tiks izjaukti vai vienkārši ignorēti. Tas nav tikai jautājums  par sievietēm, drīzāk tas ir jautājums par vīriešiem un sievietēm, kas strādā kopā, lai attiecības būtu līdzvērtīgas, un gan vīrieši, gan sievietes varētu dzīvot ar pilnu savu potenciālu un cieņu, ko Dievs viņiem ir devis.

Vai ir notikusi pozitīva vīriešu iesaistīšanās?

Jā. Ir vairāki vīri, kas programmu uzņēma ļoti labi un runā par to, kā viņi ir mainījušies. Daži vīrieši publiski runājuši par kaitīgām kultūras praksēm gan baznīcā, gan kopienās, piemēram, bērnu laulībām un piespiedu laulībām.

Baznīcas locekļi konsultē ZELB Gender Justice projekta darbiniekus, ja ir gadījumi, kad nepieciešama iejaukšanās. Tomēr pārmaiņas ir process, un tam ir nepieciešams laiks.

Kāds cilvēks seminārā teica: “Jūsu programma atšķiras no citām organizācijām, jo jūs iesaistāt vīriešus diskusijās un dziļāk šajos jautājumos,” ar to domājot mazgadīgo grūtniecību un bērnu laulības.

Progress ir acīmredzams, jo lielākā daļa tradicionālo vadītāju tagad var organizēt dzimumu līdztiesības sanāksmes un iecelt vadītājus, kas saprot dzimumlīdztiesību. Viņi tagad ir galvenie dzimumu līdztiesības virzītājspēki savās kopienās, lai gan dzimumu taisnīguma jautājums vēl nav pilnībā atrisināts. Ceļojums uz brīvību ir garš.

Kas tevi iedvesmoja uzņemties vadošo lomu baznīcā un dzimumu līdztiesības jomā?

Nevarēju atturēties no dzimumu taisnīguma aizstāvēšanas baznīcā un kopienās. Es jūtu, ka Dievs mani kā mācītāju ir aicinājis uz šādu kalpošanu. Man ir jāatstāj zīme, kas iedrošinās citas sievietes.

Agrāk man bija, un joprojām ir, sajūta, ka, lai ko var darīt vīrieši iespēju un lomu ziņā, to var darīt arī sievietes, jo viņas ir cilvēki, tāpat kā vīrieši. Mēs visi esam radīti lielākam mērķim, un mums ir jānovērtē vienam otru neatkarīgi no dzimuma.

Dieva vadībā man ir izdevies uzrunāt pat viskonservatīvākās kopienas –  kopienas, kas ir dziļi iesakņojušās tradicionālajā un kultūras praksē, kas neatzīst sieviešu vērtību.

Dieva vadībā esmu novērojusi, ka šīs kopienas ir atvērušās un brīvprātīgi atsakās no varmācīgām kultūras praksēm.

Ko tavam darbam nozīmē  tas, ka ZELB ir PLF sadraudzībā?

ZELB ir būtiska loma PLF baznīcu sadraudzībā. Būdami daļa no PLF, mēs pildām sadraudzības misiju, īstenojot darbu ar dzimumu līdztiesības kalpošanu.

BULAWAYO, Zimbabve/ŽENĒVA

| 2/10/2020

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija 

Foto: LWF/Albin Hillert