Sieviete prāveste LELBĀL Latvijas apgabalā – māc. Ieva Puriņa

29. Sep, 2020

Brīnišķīgs notikums sieviešu ordinācijas jomā Latvijā: mācītāja Ieva Puriņa, kas 2014. gadā tika ordinēta par LELBĀL mācītāju Latvijā, tagad kļuvusi par prāvesti.

Mācītāja Ieva Puriņa un mācītājs Juris Cālītis Zvanniekos. 

2020. gada 27.septembrī skaistajā un svinīgajā dievkalpojumā Zvanniekos mācītāja un teoloģe Ieva Puriņa tika ievesta LELBĀL Latvijas apgabala prāvestes amatā. Dievkalpojums notika ar kristībām un dievgaldu.

Mācītājs Kārlis Žols un mācītāja Ieva Puriņa. 

Prāveste Ieva Puriņa turpinās sava priekšgājēja māc. Kārļa Žola darbu. 

Garīdznieki pēc LELBĀL Latvijas apgabala prāvestes Ievas Puriņas ievešanas amatā dievkalpojuma 27.09.2020. Zvanniekos (Avots: LELBĀL Latvijā)