Luterāņu kopiena pasaulē pieaugusi par gandrīz 2 miljoniem draudzes locekļu pēdējo divu gadu laikā

30. Aug, 2020

148 Pasaules Luterāņu Federācijas dalībbaznīcās ir vairāk kā 77 miljoni luterāņu

Pasaules Luterāņu Federācija (turpmāk – PLF) apvieno vairāk kā 77 miljonu draudzes locekļu 148 dalībbaznīcās septiņos reģionos. Statistika, ko par 2019. gadu sniedza baznīcas, uzrāda kopēju pieaugumu par gandrīz 2 miljoniem locekļu gadā kopš 2017. gada, kad tika apkopota statistika par iepriekšējo periodu. 

Vidējais pieaugums par 2.5 procentiem saistīts ar vispārēju draudzes locekļu skaita pieaugumu dienvidu puslodē. Ziemeļu puslodē ir vērojama vispārēja draudzes locekļu samazināšanās. Kopējais draudzes locekļu skaits PLF baznīcās 2019. gada nogalē bija 77,493,989, bet 2017. gadā PLF apvienoja 145 baznīcas ar 75,561,552 draudžu locekļiem. 

Statistikas dati šoreiz tika iedalīti atbilstoši septiņiem PLF reģioniem. Etiopijas evaņģēliskā baznīca “Mekane Yesus” turpina būt par skaitliski lielāko PLF dalībbaznīcu ar 10.4 miljoniem draudzes locekļu. Kopš 2017. gada Etiopijas baznīcas draudzes locekļu skaits pieaudzis par vairāk kā 18%, no 8.7 līdz 10.4 miljoniem cilvēku. Evaņģēliski Luteriskā baznīca Tanzānijā ir otra lielākā baznīca ar 7.9 miljoniem draudzes locekļu, ir augusi par 3%. Zviedrijas Baznīcā ir 5.9 miljoni draudzes locekļu, un kopš 2017. gada tā ir piedzīvojusi kritumu no iepriekšējā 6.1. miljona. Vienpadsmit PLF dalībbaznīcās Vācijā kopā ir 10.8 miljonu draudzes locekļu, kas padara Vāciju par valsti ar vislielāko luterāņu skaitu. 

Reģionālās tendences

Lielākais reģionālais pieaugums ir bijis Āzijā, kur 55 PLF dalībbaznīcas 19 dažādajās valstīs pieauga par 9% un veido 12.4 miljonus draudzes locekļu. 2017. gadā Āzijas reģionā bija 11.4 miljoni draudzes locekļu. 

Divdesmit trijās Āfrikas valstīs ir 31 PLF dalībbaznīca, kas apvieno 28.1 miljonu draudzes locekļu, kas veido 7.6% pieaugumu kopš iepriekšējā perioda (2017.g. Āfrikā bija 26.1 miljons draudzes locekļu).

Latīņamerikā un Karību salās atrodas 19 PLF dalībbaznīcas 18 dažādajās valstīs. Kopš 2017. gada draudzes piedzīvojušas 1% sarukumu un tagad apvieno 755,924 draudžu locekļu.

Līdzīga situācija ir Ziemeļamerikā, kur noticis neliels kritums divās PLF dalībbaznīcās Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs. 2017. gada nogalē Ziemeļamerikā bija 3.57 miljoni draudžu locekļu. 2019. gada nogalē – 3.65 miljoni.

Trīs PLF reģioni Eiropā kopā apvieno 32.5 miljonus luterticīgos 41 baznīcā. Kopš 2017. gada vērojams 3.2% kritums, kad draudžu locekļu skaits bijis 33.6 miljoni. Divdesmit vienā centrālās Austrumeiropas valstī ir 16 PLF dalībbaznīcas. 2017. gadā šajās baznīcās bija 1.2. miljoni luterāņu, bet 2019. gadā – 1.1. miljons. Reģions ietver arī Krievijas un citu valstu Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Federāciju, kas apvieno reģionālas baznīcas un draudzes 10 valstīs.

Centrālajā Rietumeiropā, kurā astoņās valstīs atrodas 19 baznīcas, 2017. gadā bija 14 miljoni draudzes locekļu. 2019. gadā bija samazinājums līdz 13.4 miljoniem cilvēku. 

“Rēķināties vienam ar otru”

Sešas PLF dalībbaznīcas sešās Ziemeļu reģiona valstīs veido procentuāli lielāko luterāņu skaitu reģionā, kas ir robežās no 58 līdz 75%. Saskaņā ar 2017. gada statistiku Ziemeļvalstu reģiona ticīgo skaits bija 18.4 miljoni. 2019. gadā notika kritums par 2.2%, un luterticīgo skaits ir sarucis līdz 18 miljoniem draudzes locekļu. 

 Mēs veicam skaitīšanu, lai tādā veidā saprastu, kur mums ir jārēķinās vienam ar otru, jāatbalsta vienam otrs Dieva visaptverošajā misijā mūsu atšķirīgajos kontekstos. PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge

Reflektējot par šo statistiku, PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge pateicās par neskaitāmajiem darbiniekiem kopienas baznīcās, lajiem un ordinētiem, kas sludina evaņģēlija vēsti par atbrīvošanu vienīgi žēlastībā caur Jēzu Kristu. ”Reformācija patiešām ir globāla pilsone,” viņš piebilda. ”Mēs veicam skaitīšanu, lai tādā veidā saprastu, kur mums ir jārēķinās vienam ar otru, jāatbalsta vienam otrs Dieva visaptverošajā misijā mūsu atšķirīgajos kontekstos.”

PLF ietilpst arī 10 atzītas pulcēšanās vietas un baznīcas, kā arī divas padomes Eiropas un Latīņamerikas un Karību salu reģionos. Luterāņu kopiena ir klātesoša 99 valstīs, septiņos ģeogrāfiskajos reģionos un visdažādākajos vietējā līmeņa kontekstos.

Ženēva, Šveice

2020.g. 22. jūlijā

Avots: Pasaules Luterāņu Fedderācija