Mācītājai Vairai Bitēnai šodien 45. ordinācijas jubileja!

23. Aug, 2020

Šā gada 23. augustā mācītāja emerita Vaira Bitēna atzīmē savas ordinācijas 45. gadadienu.

Vaira Bitēna bija viena no pirmajām trīs sievietēm, kuras tika ordinētas par palīgmācītājām 1975. gada 23. augustā. Līdz ar Vairu Bitēnu toreiz tika ordinēta arī Helēna Valpētere (25.12.1911.–[1987. g.] †) un Berta Stroža (25.11.1914.–14.10.2005. †).

1978. gada 14. decembrī Vaira pabeidza studijas Teoloģijas seminārā* un 1979. gada 17. jūlijā tika iesvētīta mācītājas pakāpē, saņemot amata krustu Jaunās Ģertrūdes baznīcā.

Teoloģijas kursus Vaira Bitēna pabeidza 1978. gada 14. decembrī, kaut arī kalpošanai viņa jau tika nosūtīta 1973. gada sākumā – uz Viļķenes Sv. Katrīnas draudzi. Gandrīz pēc gada, 1974. gada janvārī, vēl kā teoloģijas studentei Vairai Bitēnai bija jāuzņemas kalpošana Pāles draudzē, tad viņas atbildībai tika piešķirta trešā draudze – Lēdurgas draudze, kurā viņa sāka kalpot 1974. gada 13. oktobrī. 1975. gada 23. augustā Vaira Bitēna tika ordinēta par palīgmācītāju un ieguva visas kalpošanas tiesības. Ceturtā draudze tika pievienota palīgmācītājas atbildībai 1977. gada 6. novembrī, tā bija Skultes draudze. Pēc gada sekoja piektā draudze – Saulkrastos, Pēterupes draudze. 

1979. gada 17. jūlijā palīgmācītāja Vaira Bitēna, kuras garīgajā pārraudzībā jau atradās piecas draudzes, visbeidzot tika iesvētīta mācītājas amatā, saņemot amata krustu.

Kalpošana piecās draudzēs vienlaikus nepavisam nebija viegla, jo mācītājas atbildība neaprobežojas tikai ar sprediķošanu svētdienās vai slimnieku apmeklēšanu. Visās baznīcās bija nepieciešams vadīt remontdarbus un pašai līdzdarboties, kas prasīja ārkārtīgi daudz enerģijas un laika. Šādas slodzes dēļ mācītājai Bitēnai radās sarežģījumi ar veselību, un viņa, pēc ārsta ieteikuma, nolēma visu savu laiku veltīt darbam vienā draudzē, pakāpeniski nododot pārējās četras draudzes citu kalpotāju pārraudzībā. 

Vēlāk Baznīcas vadība lūdza mācītāju Vairu Bitēnu iesaistīties un vadīt Turaidas draudzes atjaunošanu. Draudze tika atjaunota 1991. gada 26. decembrī, un tas bija smags darbs, tomēr mācītāja Vaira Bitēna palika aprūpēt Turaidas draudzi, kuras mīlestībā un aprūpē viņa varēja kalpot. Saulkrastu draudzē Vaira Bitēna nokalpoja 25 gadus, neraugoties uz dažādām grūtībām, ko nācies piedzīvot.

Izaicinājums mācītājai nāca arī no bīskapa G. Dimanta, kurš lūdza mācītāju Bitēnu kalpot Salas Sv. Jāņa draudzē. Tā kā draudze sievieti mācītāju pieņēma, tad Vaira Bitēna sāka kalpot arī tur, savā septītajā draudzē, ar 2010. gada 12. septembri. Mācītāja Bitēna savu lielo atbildību raksturo īsi un kodolīgi: “Dievs lai man palīdz!” 

Salas Sv. Jāņa draudzē mācītāja Vaira Bitēna kalpojusi no 2010. gada 12. septembra līdz 2012. gada 18. novembrim. Pēc tam devusies emeritūrā. 

Šodien, 23. augustā, mācītāja Vaira Bitēna svin 45. gadu ordinācijas jubileju. 

Savā jubilejas dienā viņa kalpos Salas Sv. Jāņa draudzes dievkalpojumā līdz ar bīskapu emeritu Pāvilu Brūveru un Salas draudzes mācītāju Aivaru Gusevu. 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība sirsnīgi sveic mācītāju Vairu Bitēnu 45. ordinācijas jubilejā!

Mācītāja Vaira Bitēna (fotogrāfijā pirmajā rindā no kreisās) ir bijusi viena no Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības dibinātājām.