Diakonijas kalpošana senbaznīcā un luteriskajā tradīcijā

15. Aug, 2020

Šobrīd Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek diskusijas par diakona amata iedibināšanu, diakona amatu rezervējot vīriešiem.  

Pasaules Luterāņu Federācija ir izdevusi dokumentu (2012.g.) par diakonijas kalpošanu draudzes dzīvē, kurā ir aprakstīta diakonijas kalpošanas vēsture, attīstība vēstures gaitā un luteriskajā tradīcijā. Aicinām Jūs iepazīties ar šo dokumentu (saite šeit).

 (Lejupielādēt dokumentu .pdf formātā)

Dokumentā aprakstīta diakonijas kalpošana kristietības pirmajos gadsimtos un tās attīstība mūsdienās. Augsburgas apliecība (5. un 14. artikuls) nosaka, ka ordinēts amats ietver Vārda un Sakramenta kalpošanu, tātad – mācītāja kalpošanu. Attiecīgi, 16. un 17. gs. luteriskajā kustībā izzuda diakona amats. 

Tikai 19. gs. tas pakāpeniski sāka attīstīties Vācijā, Nīderlandē, Ziemeļeiropā, ne kā amats, bet kā kalpošana tiem, kas kādā savas dzīves brīdī ir nonākuši grūtībās. Tā diakonijas kalpošana luteriskajā draudzē sāka notikt slimnīcās, skolās, darbā ar imigrantiem. 

Vai LELB lēmumu pieņemšanā plāno sekot luteriskajai tradīcijai jeb Romas katoļu baznīcas tradīcijai, kas diakona amatā ordinē tikai vīriešus? Par to, ļoti iespējams, varēsim spriest pēc nākamā gada LELB Sinodes.