Par taisnīgumu, pret vardarbību un ksenofobiju – Pasaules Luterāņu Federācija

1. Mai, 2020

Pasaules Luterāņu Federācijas vadītāji uzsver nozīmīgu lomu, kas uzticēta draudzēm, lai tās nosodītu un noraidītu ksenofobiju (bailes no svešiniekiem), vardarbību, netaisnību un nevienlīdzību, ko Covid-19 pandēmija izcēlusi gaismā.

Vēstulē dalībbaznīcām PLF prezidents arhibīskaps Dr. Pantijs Filibus Musa un ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge mudina draudzes visā pasaulē turpināt sekot savu valdību norādēm par infekciju izplatīšanās ierobežojumiem. PLF vadītāji pateicas par daudziem patiesi iedvesmojošiem piemēriem par palikšanu ticībā evaņģēlijam.

Laikā, kad daudzi dzīvo bailēs un satraukumā, luterāņu vadītāji saka: “Nosvinot Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem mēs tiekam stiprināti ticībā.” PLF vadītāji pateicas visām dalībbaznīcām, kuras spēja mobilizēties un atrast jaunus veidus, kā lūgt un slavēt Dievu, kalpot saviem tuvākajiem viņu vajadzībās, kā arī iestāties par taisnīgumu un mieru, vienlaikus ievērojot fizisko distancēšanos.

Stāviet ar tiem, kas cieš

Atzīstot, ka daudzi cilvēki valstu izolācijas dēļ nespēj nopelnīt sev iztiku un piedzīvo badu, Musa un Junge uzsver, ka “draudzēm kā pirmajām reaģētājām ir būtiska loma” situācijās, kur ir sāpes un ciešanas. Viņi aicina ziedot PLF Covid-19 straujās reaģēšanas fondam, kā arī aicina ar lūgšanām atbalstīt vairāk kā 9 000 pasaules kalpošanas darbiniekus, kuru turpina “strādāt ekstremālos apstākļos”, lai kalpotu bēgļiem, valsts iekšienē pārvietotajām personām un citām neaizsargātām kopienām.

Luterāņu vadītāji pauž savu šoku un skumjas par ziņām par ksenofobiju un vardarbību pret sveštautiešiem, studentiem, migrantiem, bēgļiem un citām grupām, ieskaitot medmāsas un ārstus, kas piedzīvojuši uzbrukumus aiz bailēm, ka tie varētu pārnēsāt infekciju. Vadītāji aicina baznīcas “drosmīgi stāties pretī ksenofobijai”, uzsverot, ka “tur, kur tiek pieļauta negatīvā profilēšana un pat naida runas, zeļ vardarbība”. 

Vardarbība pret sievietēm ir noraidāma

Sakarā ar to, ka ir satraucoši pieaugusi sieviešu slepkavošana un vardarbība pret sievietēm, kas uzturas vardarbīgās attiecībās, PLF vadītāji mudina dalībbaznīcas noraidīt un konfrontēt šos noziegumus. Pirmais solis ir sākt nosaukt lietas īstajos vārdos – vardarbība pret sievietēm. Tas ir solis uz šādas vardarības pārvarēšanu, uzstāj PLF vadītāji. Musa un Junge aicina baznīcas un draudzes publiskot uzticības tālruņu numurus, kā arī turpināt izglītošanas darbu, nodrošināt resursus un veicināt sabiedrības izpratni par veidiem, kā pārvarēt šādu vardarbību un varmācību.

“Mēs visā pilnībā nezinām, ko nesīs nākotne šajos grūtajos laikos” abi PLF vadītāji secina savā vēstulē, “taču mēs zinām, kam pieder nākotne”. Viņi mudina baznīcas turēties spēcīgi savā liecībā un turpināt kalpot Dieva misijai ar pasludināšanu, kalpošanu un iestāšanos par taisnīgumu un mieru pasaulē.

Vēstules teksts angļu valodā 

Vēstules teksts vācu valodā 

Foto: LWF/Albin Hillert

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas