Solidaritātei un sadarbībai jāpārkāpj valstu robežas (Covid-19)

9. Apr, 2020

Ženēva, Šveice,

2.apr., 2020.g.

Pasaules Luterāņu Federācijas vadītāji – Pasaulei nevajag stigmatizēšanu, ksenofobiju vai apokaliptiskos pravietojumus 


PLF – Laikā, kad pandēmija neizšķir valstu robežas, luterāņu vadītāji lūdz baznīcām reaģēt ar lielāku dialogu, sapratni, sadarbību un solidaritāti kopā ar vismazāk aizsargātajiem.

Vēstule, ko baznīcām nosūtīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents, arhibīskaps Dr. Pantijs Filibus Musa un PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge, pauž aicinājumu dalībbaznīcām ievērot sabiedrības veselības vadlīnijas, bet arī nosodīt stigmatizēšanu un aicināt ļaudis atbalstīt tos, kurus vissmagāk skārusi Covid-19 izplatība.

Vēstulē, kas tika izsūtīta dalībbaznīcām, tiek runāts, ka pastāv “lielas bažas” par kopienām, kas turpina fiziski pulcēties kopā dievkalpojumos, kļūdaini apliecinot, ka viņi kaut kādā ziņā ir stiprāki par infekciju. Vēstulē minēts, ka Jēzus kārdināšana tuksnesī “mums palīdz saprast, ka ticībai nevajadzētu nekad pārbaudīt un kārdināt Dieva spēku.” Tā vietā, teikts vēstules tekstā, mūsu ticība “iespējo mūs iet cauri šim pārbaudījumu laikam ar cerību un ar mīlošu sirdi pie vismazāk aizsargātajiem pret Covid-19 un vīrusa izraisītajām sekām”.

“Dievs nerunā caur vīrusu”

Vēršoties pret apokaliptisko pravietojumu un beigu dienu pareģošanas problēmu, PLF vadītāji norāda, ka tendence uztvert šo pandēmiju kā Dieva sodu ir jau novedusi līdz nemieriem, ksenofobijai un etnisko vai citu minoritāšu grupu vajāšanām, maldīgi uzskatot šīs grupas par Dieva dusmas izprovecējušām.

Akcentējot, ka Dievs nerunā caur vīrusu, bet caur Jēzu Kristu, kā atklāts Rakstos, PLF vadītāji uzstāj, ka: “Pasaulei nevajag stigmatizēšanu un vardarbību, tai ir vajadzīga sadarbība un solidaritāte.”

Stāsts, kurā augšāmcēlušais Kristus negaidīti parādās savu mācekļu vidū, kad viņi sēdēja istabā aiz aizslēgtām durvīm, jo bija izbijušies” izskatās, it “kā rakstīts mums šodienai.” – PLF prezidents arhibīskaps Dr. Musa un ģenerālsekretārs mācītājs Dr. Junge

Atzīstot cilvēku izolēšanās un nenodrošināšanas sāpes, ko īpaši izjūt tie, kas nevar regulāri saņemt Svēto Vakarēdienu, Musa un Junge aicina mācītājus, bīskapus un baznīcu prezidentus ar “dziļu teoloģisku izpratni” kopīgi pārrunāt un kopīgi reaģēt uz šīs krīzes “pastorālajām, konfesionālajām un ekumēniskajām dimensijām”. Musa un Junge min, ka PLF Kopienas birojs izstrādā materiālus Triduum liturģijai, kā arī citus resursus, kurus baznīcas varēs lietot, lai dziļāk piedzīvotu kopību ar vispasaules luterāņu ģimeni.

Nepieciešama vispasaules mēroga solidaritāte

Aicinot dalībbaznīcas atrasties klāt un atbalstīt vismazāk aizsargātos šajā krīzes laikā, PLF prezidents un ģenerālsekretārs teic, ka solidaritātei un sadarbībai būtu jāsniedzas pāri valstu robežām, jo vīruss izplatās, neievērojot robežas uz tām valstīm, kur cilvēki piedzīvo milzīgus izaicinājumus, lai aizsargātu sevi no infekcijas. Šī bezprecedenta situācija prasa bezprecedenta un konkrētu rīcību, norāda abi vadītāji.

Vēstule noslēdzas ar pārdomām par “stāstu, kurā augšāmcēlušais Kristus negaidīti parādās savu mācekļu vidū, kad viņi sēdēja istabā aiz aizslēgtām durvīm, jo bija izbijušies.” Stāsts ir “kā rakstīts mums šodienai,” saka PLF vadītāji, norādot, ka augšāmcēlušais Kungs aicina savus mācekļus “atjaunot savu ticības ceļojumu,” un būt par “mīlestības un līdzjūtības lieciniekiem, par kalpošanas, brīvības un atbrīvošanās lieciniekiem Dieva vārdā.”

Vēstules teksts angļu valodā pieejams šeit.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto: LWF/A. Hillert