Pasaules Luterāņu Federācija aicina ziedot dalībbaznīcu reaģēšanai uz Covid-19

31. Mar, 2020

Palīdzība baznīcām laikā, kad tās turpina nodrošināt praktisku, garīgu un psiholoģisku atbalstu

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) aicina ziedot, lai atbalstītu dalībbaznīcas to reaģēšanā uz Covid-19 izraisīto pandēmiju.

Daudzas no PLF 148 dalībbaznīcām atrodas un darbojas vietās, kas ir ļoti neaizsargātas pret dažāda veida ārkārtas situācijām, kāda šobrīd ir Covid-19 pandēmija. Baznīcas šajās vietās kalpo par dzīvīgu liecību caur diakonijas darbu plašākā sabiedrības daļā (tostarp slimnīcās, veselības aprūpes iestādēs, skolās un ar citu sociālu pakalpojumu palīdzību).

Saslimšana ar koronavīrusu rada neproporcionālas sekas neaizssargātiem cilvēkiem un baznīcām, kas par viņiem rūpējas. Mūsu aicinājums ziedot ir ar mērķi palīdzēt šīm baznīcām tajā svarīgajā, darbā, ko tās  dara,” sacīja Marina Dēlkere, PLF Diakonijas un attīstības programmas izpilddirektore.
Koronavīruss rada neproporcionālas sekas neaizssargātiem cilvēkiem un baznīcām, kas par viņiem rūpējas.Marina Dēlkere, PLF Diakonijas un attīstības programmas izpilddirektore.

Veicot diakonijas darbu, dalībbaznīcas bieži ir pašas pirmās, kas sastopas ar vietēja un nacionāla mēroga ārkārtas situācijām, un kuras sniedz atbalstu, īpaši tiem cilvēkiem, kas dzīvo visattālākajos valsts reģionos. Baznīcas arī diezgan labi pārzin vietējo situāciju un var bieži veikt tūlītējas darbības ārkārtas situācijās pirms nacionāla vai starptautiska palīdzība sasniedz šīs vietas.

Reaģēt ar cerību

Inficēšanās gadījumiem un nāves gadījumiem pieaugot, baznīcas ir mudinājušas savus draudzes locekļus palikt drošās vietās, lietot ziepes, roku dezinfekcijas līdzekļus, maskas un bezkontakta termometrus.

Psiholoģiska stresa gadījumos baznīcai ir spēja “sniegt psiholoģisku atbalstu un padomdošanu, kad tas ir nepieciešams. Baznīcas var izveidot kontaktu un uzturēt draudzes cilvēku un kopienas attiecības arī šajā izaicinājumu pilnā laikā,” sacīja Dēlkere. 

Līdzekļi, kurus plānots savākt ziedojumu veidā, palīdzēs baznīcām:

1. Turpināt savu diakonijas darbu, jo īpaši caur veselības aprūpes  pakalpojumiem attālajās kopienās.

2. Padziļināt izpratni draudžu locekļu vidū un viņu kopienās par Covid-19, kā arī izdalīt dzīvību glābjošu aprīkojumu, tādu kā ziepes, roku dezinfekcijas līdzekļus un aizsargājošu apģērbu.

3. Turpināt sludināt vēsti par cerību un solidaritāti savās kopienās, dzīvojot šajā ārkārtīgi grūtajā laikā.

Ziedojumi tiks lietoti tikai mērķiem, kas saistīti ar Covid-19 preventīvām darbībām un tam darbam, jo jau īsteno mūsu baznīcas tur, kur tās kalpo. Ziedot var Pasaules Luterāņu Federācijas mājas lapā – Lutheran World Federation

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto: Photo: LWF/S. Gallay