Covid-19: Pasaules Luterāņu Federācija pievienojas ANO vispasaules aicinājumam palīdzēt visneaizsargātākajiem cilvēkiem

31. Mar, 2020

Ņūjorka, ASV/Ženēva

25.03.2020.

Vienotā rīcība, lai reaģētu uz koronavīrusa pandēmijas “bezprecidenta draudiem”

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) kopā ar citām organizācijām pievienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas aicinājumam ziedot, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju. ANO lūdz, lai tiek ziedoti 2 miljardi dolāru visneaizsargātāko valstu atbalstam to cīņā ar vīrusu.

Šī ir pirmā reize, kad ANO veic vispasaules mēroga aicinājumu; parasti ANO fokusējas uz atsevišķām valstīm vai reģioniem. PLF ir bijusi iesaistīta šī vispasaules aicinājuma tapšanā ar savas Humanitārās reaģēšanas komitejas starpniecību.

“Covid-19 rada bezprecedenta draudus, ar ko jācīnās visai cilvēcei,” teica ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs. Viņš brīdināja, ka, atstājot visneaizsargātākās valstis vienas pašas cīņā ar vīrusu, saslimšana var ieperināties sociāli kritiskajos reģionos, no kuriem mutācijas rezultātā tā var piedzīvot mutāciju un turpināt skart pasauli nākošajos gados.

Bažas par bēgļu nometnēm

ANO pauž satraukumu par cilvēkiem valstīs ar trauslu veselības aprūpes sistēmu un blīvi apdzīvotām bēgļu nometnēm, kurās veselības aizsardzības pasākumi, kaut vai tādi kā sociālā distancēšanās un roku mazgāšana ar tīru ūdeni un ziepēm ir grūti izpildāmi vai neiespējami. Atsaucību ziedot koordinēs starpaģentūru komisija (angliski – Inter-Agency Standing Committee), kas ir visu ANO aģentūru koordinācijas mehānisma sastāvdaļa. Šī komisija tiek pārstāvēta ar koordinācijā iesaistītajām institūcijām. Pasaules Luterāņu Federācija piedalās ar savu Humanitārās reaģēšanas komisiju (Steering Committee for Humanitarian Response). 

“Pasaule piedzīvo tik milzīgu izaicinājumu, ka neviens no mums to nevar pārvarēt vienatnē. Sadarbība ir būtiska, ja mēs vēlamies aizsniegt tos, kas pakļauti vislielākajam riskam un kam ir nepieciešama palīdzība,” teica Marija Imonena, PLF humanitārās rokas pasaules servisa direktore un reizē arī Humanitārās reaģēšanas komisijas vadītāja vietniece.

“Kā svarīgs ANO partneris vispasaules humanitārajās rīcībās PLF ir iesaistīta vairākos līmeņos. Kā Humanitārās reaģēšanas komisijas vadītāja vietniece es piedalos vispasaules koordinācijas plānošanas sanāksmēs kopā ar citiem starpaģentūru komisiju un ANO aģentūru vadītājiem. Mūsu mērķis ir panākt, lai katra sektora darbošanās būtu izplānota un īstenota veidos, kas palielina kopējās rīcības efektivitāti.”

Stiprināt PLF higiēnu un [veselības] aizsardzības darbu

Pasaules Luterāņu Federācija, būdama lielākā ANO pasākumu īstenošanas partnerorganizācija, jau ir publiskojusi aicinājumu ziedot. Viss darbs, ko dara PLF Pasaules serviss (LWF World Service) Covid-19 sakarā tiks darīts koordinēti ar ANO sistēmu. PLF plāno palielināt to aktivitāšu skaitu, kuras ņem vērā Covid-19 problēmas specifiku: ūdens un sanitāro apstākļu nodrošināšana, izglītība un izpratnes veicināšana, psiholoģiskais atbalsts un bērnu aizsardzība. Kaut arī vīruss skar bērnus mazāk, nekā vecāka gada gājuma cilvēkus, pandēmijas ierobežošanas apstākļi un pielietotie līdzekļi pakļauj riskam bērnus.

“Bērniem bez vecākiem vai ar vecākiem, kuri slimo, draud nopietns risks tikt pakļautiem vardarbībai vai nolaidībai. Mums ir jānodrošina, lai arī darbs, kas vērsts uz vardarbības ģimenē un kopienās apturēšanu, turpinās, jo šī pandēmija daudziem, kas jau atrodas ļoti, ļoti trauslajās sitācijās, pieliek klāt stresu un bailes,” skaidro Imonena. PLF darbiniekiem arī nepieciešams atbalsts un veselības aizsardzības pasākumi, lai tie varētu turpināt savu darbu.

Aicinājums lūgt par tiem, kas atrodas priekšējās frontes līnijās

PLF aicina draudzes visā pasaulē uz garīgu atbalstu un lūgšanu. “Lūdziet par tiem, kas nevar paši pacelt balsi, kas ir neaizsargāti tik liela mērā, ka mēs, kas dzīvojam ziemeļu puslodē, to nespējam iedomāties, par tiem, kuru dzīves vēl arvien ietekmē milzīgs bads, ko rada siseņi, sausums vai karš,” teic Imonena.

“Mēs lūdzam aizlūgt par mūsu darbiniekiem, lai tie paliek stipri, pilni cerības un līdzcietības, pat tad, kad viņi paši atrodas smagās situācijās.”

Ziedot šīs kampaņas ietvaros iespējams Pasaules Luterāņu Federācijas mājas lapā  https://www.lutheranworld.org/donate-covid19-impact-reduction 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas 

Foto:  ANO, Jean Marc Ferréo